ตอนนี้งานที่เป็นปัญหาในชั้นเรียนก็ได้ค้นพบนวัตกรรมที่จะต้องนำมาแก้ไขแล้วไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่า  นักเรียนมีปัญหา  ครูก็เกิดปัญหาอีกก็จะต้องแก้ไขไปตามปัญหา  ตามสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตามเรื่องราวกันตอนต่อไป