วิทยุชุมชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ

พูดถึงวิทยุชุมชน หลายคนนึกถึงคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงฮิตโดนใจให้ฟัง มีดีเจเสียงหวานออดอ้อนน่ารัก มีรายการข่าวประกาศน้อยกว่าคลื่นวิทยุหลัก

แล้ววิทยุชุมชนให้ประโยชน์อะไร ?

ถ้าไปถามวัยรุ่น พวกเขาก็ต้องพูดถึงคลื่นที่พวกเขาชอบหมุนไปฟัง วิทยุชุมชนที่มีประโยชน์ ความจริงมีหลายคลื่น เช่น วิทยุชุมชนเพื่อการเกษตรดอนนาดี จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีรายการเพื่อชุมชนหลายรายการ เมื่อวิเคราะ ผังรายการแล้ว 32.96% เป็นรายการสุขภาพ 29.67% เป็นรายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

นิ่มนวล แสงเหวิม เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านพร้าว จ.หนองบัวลำภู ได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจ  ประสิทธิผลวิทยุชุมชน ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำการวัดความรู้ประชาชนหลังฟังสื่อวิทยุ เรื่องการใช้ว่านหางจระเข้และน้อยหน่า การใช้ฟ้าทะลายโจรและพญายอ พบว่า ไม่สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์รายการ อสม. พบชุมชน ให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก + กับการทำกิจกรรมเสริมในชุมชน ช่วงตุลาคม 2546 – มีนาคม 2548 พบว่า การให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง บวกกับการทำกิจกรรมเสริมในชุมชน  เป็นหนทางทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของปัญหา ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหานั้นได้

งานวิจัยนี้ ให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของวิทยุชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพนักจัดรายการและผังรายการ , พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานในวิทยุชุมชน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชาคมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ชุมชน#วิจัย#สร้างเสริมสุขภาพ#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 49000, เขียน: 08 Sep 2006 @ 12:05 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 22:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)