วิทยุชุมชนกับการสร้างเสริมสุขภาพ

  ติดต่อ

พูดถึงวิทยุชุมชน หลายคนนึกถึงคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงฮิตโดนใจให้ฟัง มีดีเจเสียงหวานออดอ้อนน่ารัก มีรายการข่าวประกาศน้อยกว่าคลื่นวิทยุหลัก

แล้ววิทยุชุมชนให้ประโยชน์อะไร ?

ถ้าไปถามวัยรุ่น พวกเขาก็ต้องพูดถึงคลื่นที่พวกเขาชอบหมุนไปฟัง วิทยุชุมชนที่มีประโยชน์ ความจริงมีหลายคลื่น เช่น วิทยุชุมชนเพื่อการเกษตรดอนนาดี จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีรายการเพื่อชุมชนหลายรายการ เมื่อวิเคราะ ผังรายการแล้ว 32.96% เป็นรายการสุขภาพ 29.67% เป็นรายการเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

นิ่มนวล แสงเหวิม เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านพร้าว จ.หนองบัวลำภู ได้ทำการวิจัยเชิงสำรวจ  ประสิทธิผลวิทยุชุมชน ต่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำการวัดความรู้ประชาชนหลังฟังสื่อวิทยุ เรื่องการใช้ว่านหางจระเข้และน้อยหน่า การใช้ฟ้าทะลายโจรและพญายอ พบว่า ไม่สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนมีความรู้เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์รายการ อสม. พบชุมชน ให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก + กับการทำกิจกรรมเสริมในชุมชน ช่วงตุลาคม 2546 – มีนาคม 2548 พบว่า การให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่อง บวกกับการทำกิจกรรมเสริมในชุมชน  เป็นหนทางทำให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญของปัญหา ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหานั้นได้

งานวิจัยนี้ ให้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของวิทยุชุมชน โดยการพัฒนาคุณภาพนักจัดรายการและผังรายการ , พัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานในวิทยุชุมชน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชาคมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 49000, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 22:07:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชุมชน#วิจัย#สร้างเสริมสุขภาพ#วิทยุชุมชน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)