ผมได้ปรับแผนการสอนที่เคยนำเสนอให้ชัดขึ้น(ผมคิดว่างั้น)เน้นการพัฒนานักเรียน ๕ ขั้นตามโรงเรียนมาตรฐานสากล(แผนวิชาภาษาไทย ม.๑) สำหรับแผนเน้นให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย(แผนภาษาไทย ม.๑ สังคม ป.๔) ทั้งสองแผนผมพยายามแสดงให้ว่าขั้นไหนเป็นคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ลองดาวน์โหลดไฟล์แนบไปอ่านดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะสอนได้ไหม จะแนะนำผมด้วยก็ดีครับ สำหรับแผนภาษาไทย ม.๑ จะไปแนะนำครูที่ จ.เชียงราย ๑๑-๑๒ มิย. เช่นเดียวกัน จะไปแนะนำครู จ.เพชรบุรี ๑๓-๑๔ มิย.ครับ ดาวน์โหลดได้ที่