ผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีแต่สาระประโยชน์