เป็นการรักษาอีกทางเลือกหนึ่งที่ต้องอาศัยความชำนาญของผู้รักษา ในการวินิจฉัยโรคโดยการจับชีพจร  วัดเท้าว่าเท่ากันหรือไม่  ตลอดจนตรวจดูว่าคนไข้มีการอักเสบที่ส่วนใดของร่างกายโดยใช้หลังมือแตะที่ข้อพับของคนไข้แต่ละส่วน