ทั้งสามรูปนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับแขนที่พ่อประดิษฐ์เพื่อรักษาการเป็นอัมพฤกษ์ด้วยตนเอง โดยจับท่อยางขึ้นลง ซ้ายขวา หน้าหลัง พยายามให้ครบทุกทิศทาง ข้อต่อที่หัวไหล่จะได้ไม่ติด

อุปกรณ์ประกอบหลักๆ ก็คือ

  • คาน 
  • เชือก
  • ท่อยาง
  • ลูกรอก