มุมมอง(อีกครั้ง)

มุมแหลม(acute angle) เมื่อมองอีกด้าน เรียกว่า มุมกลับ(reentrant angle)
เส้นตรง ก็มีมุม ๑๘๐ องศา
วงกลม ก็มีมุม ๓๖๐ องศา
แต่ละมุม ก็มีค่าองศาของมุมแตกต่างกันไป

มุมมองของคนเราก็แตกต่างกัน
แต่ละมุมมอง ก็มีคุณค่า ของแต่ละมุมมอง

[ ๑๔ พ.ค. ๒๕๔๖,๑๓:๑๗:๒๒ ]