การประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญอย่างไร

  ติดต่อ

                   

                   สถานศึกษาทุกระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา) และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษา จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจ
และเป็นหลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง
                   
                   การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหารจัดการ และการดำเนินกิจกรรม ตามภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบจักการศึกษาจะรับประกัน ให้สังคม
เชื่อมั่นว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
มีคุณลักษณะ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ   ตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Faculty of Management, KPRU

หมายเลขบันทึก: 48887, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 16:59:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #management#kpru

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)