พุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตาย

นมัสการ กราบเรียน เรียนเชิญ ฟังธรรมเรื่อง "พุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตาย" โดยท่านอาจารย์สุเทพ โพธิสัทธา แสดง ณ ธรรมสถาน จุฬาฯ

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆ ท่านมาด้วยความเคารพ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

 

- พุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตาย....ขอบคุณค่ะ....ให้ความรู้..ที่ดีมากค่ะ