ชาดก (อ.พภ.สมบัติ นันทิโก)

นมัสการ กราบเรียน เรียนเชิญ ฟังธรรม เรื่อง "ชาดก (ธรรมะวันอาทิตย์)" โดยท่านพระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

ท่านเป็นชาวสุรินทร์ พูดขแมร์(เขมร)ได้คล่องตั้งแต่เล็ก เป็นผู้รู้รอบในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และภาษาบาลี

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกๆ ท่านมาด้วยความเคารพ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

 

ชาดก....คำนี้แปลว่าอะไรค่ะ...

....ราก(เหง้า)ภาษามาจากไหนค่ะ