วันนี้ “จะจริงหรือไม่จริง” ก็แล้วแต่ สังคมก็ได้เห็นสัจธรรม “น้ำลดตอผุด” ของจริงมันมาแรง ไม่ต้องมากมายอะไร เพียงแต่นึก ๆ ว่าเห็นใจ ของแท้ของเทียม มักจะดูคล้าย ๆ กัน ต้องการรางวัล หรือต้องการเนื้องาน ต้องการ ปลรร. เพื่อต่อยอด หรือต้องการความบันเทิงร้อยละ 100 สารพัดที่จะนึก เอาเป็นว่าผมนั่งมองนิ่ง ๆ ด้วยความสงสัยก็ได้ประจักษ์ ครับ ประจักษ์จริง ๆ

     ในบันทึกนี้ 1 ปี สำหรับเวทีนี้ 1 ปีที่ผ่านไป (เกริ่นนำ) ย่อหน้าสุดท้าย ผมพยายามจะส่งสัญญาณออกไปว่า GotoKnow.Org พักหลัง ๆ เริ่มยากขึ้นในการจัดการ (อ่าน) ตอนนี้ผมเริ่มเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อดึก ๆ ของคำคืนนี้ ผมว่าชัด