• ได้เวลานอน ตีสองเหมือนทุกคืน
  • พรุ่งนี้มีเรียนตอน 10.00น
  • คงตื่นและไปทัน