ประสบการ์ณ อันยิ่งใหญ่ KM EXTERN

  Contact

  KM EXTERN  

 

   เมื่อวันจันทร์ ข้าพเจ้าได้มีโอกาส พบกับ ท่าน อาจาร์ย หมอ วิจาร์ณ อาจาร์ย ประพนธ์ กรุณาให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์  ซึ่งถือว่าเป้นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่   สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องKM ให้อาจาร์ยฟังคือ สิ่งต่างๆ ที่ได้อ่านจากใน web blog ของ goto know นั่นเอง ๗งเปรียบเสมือนการเรียนรู้กับท่านอาจาร์ยโดยตรง  และ ในวันนั้น ท่านก็ได้ตกลงรับข้าพเจ้าเป็น extern KM คนแรก  ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมาก แลภาคภูมิใจที่จะได้มีโอกาส แบ่งปันความรู้กับ สคส   ข้าพเจ้าต้องกับมาเตรียมตัว เตรียมตัวและ เรียนให้เจ้านายทราบอีกครั้ง  และ ข้าพเจ้าต้องวางแผนการทำงาน ทั้ง2 ด้านให้ดีที่สุด  ด้วยโอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าได้รับ    

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In Management exchange

Post ID: 48744, Created: , Updated, 2012-02-11 15:50:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #km#extern

Recent Posts 

Comments (0)