วันนี้เป็นวันหนึ่ง ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพือวัตถุประสง สอง ประการ คือ 1 เพื่อเป็นการค้นหาข้อมูลจากชุมชนในการที่จะทำโจทย์ไห้ชัด และตรงกับปํญหาและเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริง 2. เป็นการทดลองเครื่งมือและคำถามในการที่จะเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง โชคดีจริงๆที่ได้เจอการประชุมของเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงโค อำเภอสตึก โดยการสนับสนุนของ ธกส.กิ่งอำเภอแคนดงเป็นคนจัด มีผู้เข้าร่วมประมาน100คน จากการได้พูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมหลังจากที่มีการฟังการบรรยาย(แบบเดิม) บางคนก็ง่วงนอน แต่ดีหน่อยที่ผู้บรรยายเป็นผู้มีประสบการด้านนี้มามากอย่างโชกโชน และโชกเลือด จากโครงการอีสานเขียว(โคพลาสติก ภาคที่ 1) วิทยากรท่านนี้คือ คุณทูล เคยเป็นดาวรุ่ง ตอนนั้นมีอายุแค่ 20 ปี เข้าร่วมโครงการอีสานเขียว (วัวพลาสติกล้านตัว) ก็เลยเป็นดาวร่วง แบบรุ่งริ่ง ติดหนี้ 2 แสนบาท ด้วยความขยันและรักอาชีพเลี้ยงวัวมาก จนได้รับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความแค้นกลับมาเพราะ เขาบอกว่าประเทศไทยล้าหลังกว่าเขา 45 ปี กล้บมารวบรวมพี่นองเพื่อนที่สนใจ ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูวงการเลี้ยงวัว จนทำไหกลายเป็นหมู่บ้านเลี้ยงวัว ที่ใหญ่และมีอาชีพเกี่ยวกับวัว มากมายมีเงินสะพัดเดือนละเป็นล้านบาท เรื่องเล่าประสบการของวิทยากรทำไห้ ชาวบ้าน สนใจ และมีความหวังมาก โดยเฉพาะช่วงบ่าบมีการ ลงดูแปลงหญ้า ของคุณ วิทยากรเอง และสมาชิก ได้เห็นแปลงหญ้าหลากหลายพันธุ์ การจัดการแปลงหญ้า และที่ชาวบ้านสนใคอ การเลี้ยงวัวแบบปราณีต ที่ใช้พืนที่จำกัด ไห้เกิดประโญ๙ฯมากที่สุด นอกจากนี้ในขณะดูงานก็มีการจับกลุ่มเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการกันพร้อมกับได้มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มย่อยในแต่ละตำบลเพื่อประสานงานช่วยเหลือกันระหว่ากล่ม นักวิชาการ แลธกส. โดยมีเป้าหมาย ที่จะรวมและสร้างกลุ่มไห้เข้มแข็ง พึงพาตัวเองและพึ่งพากันในกลุ่มได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ครับ