โครงการ กศน มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ ๕

เวลามีค่ายิ่ง

  วานนี้ได้ประชุม ร่วมกับผู้จัดการพิพิธภัณธ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อาจารย์วิษณุ เอมประณีตร์ และคุณวาสนา ลี้ไพบูลย์ คุณสมเกียรติ เรื่องรายละเอียดการจัดงาน กศน มิติใหม่ใส่ใจชุมชน ครั้งที่ ๕  Them ของงาน การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรายละเอียดเรื่องกิจกรรม มี ๖ โซน โซนที่ ๑ นิทรรศการอาเซียนบริเวณ อาคารขายตั๋ว ขอสนับสนุนจาก กรมอาเซียน สมาคมอาเซียน พิพิธภัณฑ์จะดำเนินการให้ โซนที่ ๒ นิทรรศการสาธิต อาชีพสู่อาเซียน จาก กศน อำเภอต่างๆ 7 อำเภอ นำกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๒ เรื่องมาสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดไปสู่อาเซียนได้ของอำเภอต่างๆ โชนที่ ๓ การอ่านเพื่อชีวิต นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน รถเคลื่อนที่ สำนักงาน กศน นครปฐม และร้านจำหน่ายหนังสือราคาถูก จากเครือข่าย หนังสือเดอะเนชั่น  อินโดรามา และสมาคมนักกลอน ฯ โซนที่ ๔ วิทยาศาสตร์มหรรศจรรย์ รถนิทรรศการเคลื่อนที่ จาก กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และท้องฟ้าจำลอง ๓ คัน ภายในเป็นเรื่องพิบัติภัย อุทกวิทยา แผ่นดินไหว โลกร้อน ดาราศาสตร์โซนที่ ๕ เรียนรู้กับครูหุ่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย โซนที่ ๖ นิทรรศการวิชาการ เรื่องต่างๆ อาทิ ปถกถาพิเศษ การเตรียมคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดรสมเกียรติ อ่อนวิมล การประกวดสุนทรพจน์ นักเรียน นักศึกษา การประกวดร้องเพลงอาเซียน และแฟชั่นโชว์ทักทาย สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

  • ขอร่วมรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ กศน.ด้วยคนนะค่ะ ผอ.