ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑


ความเป็นพลเมืองดี ที่ชาวไทยรัฐวิทยา ต้องเน้นพัฒนาคือ ความซื่อสัตย์

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)

      ความหมาย พลเมือง หมายถึง สมาชิกของสังคมที่มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ กระตือรือร้น รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่างๆ

คุณสมบัติ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย
    ๑. มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้
    ๒. เคารพสิทธิของผู้อื่น
    ๓. เคารพความแตกต่าง 
    ๔. เคารพกติกา กฎหมาย 
    ๕. รับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์
    ๑. การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
    ๒. สร้างแรงบันดาลใจให้ครูมีทักษะการพัฒนาความสัมพันธ์ในชั้นเรียนที่เกื้อกูล สร้างจิตสาธารณะ เสียสละ รับผิดชอบ
    ๓.สร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน เคารพกติกา ขับเคลื่อน ดูแล แก้ไข เสมือนชุมชน สังคม ประเทศชาติคือครอบครัวตัวเอง

เป้าหมาย

 ๑.พัฒนาความเป็นพลเมือง
    - เด็กและเยาวชน ประชาชน ร้อยละ ๓๕
    - นักเรียนร้อยละ ๗๕
    - ผู้บริหารร้อยละ ๑๐๐
๒.พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่สังคมพลเมือง
    - ตระหนักในพลังตนเอง
    - สร้างสังคมที่เข้มแข็ง
    - สงบสุข
    - ปราศจากความรุนแรง ภายใต้การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

 บทบาทสถานศึกษา
    ๑. จัดให้มีคู่มือจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
    ๒. หลักการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นกิจกรรมและลงมือปฏิบัติ
    ๓. เนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมตามระดับชั้น

ที่มา มูลนิธิไทยรัฐ. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๖๑ บรรยายโดยจิรา จิตชาญวิชัย

หมายเลขบันทึก: 487065เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2012 20:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 11:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

การปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องนี้สำคัญมากค่ะ..

ขอบคุณพี่นงนาทครับ ไทยรัฐวิทยา จะมุ่งเน้นเอกลักษณ์ ความซื่อสัตย์

 

   ๑. มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ 
    ๒. เคารพสิทธิของผู้อื่น 
    ๓. เคารพความแตกต่าง 
    ๔. เคารพกติกา กฎหมาย 
    ๕. รับผิดชอบต่อสังคม  

 

- ได้ความรู้ดีจังเลยค่ะ...ขอบคุณนะคะ

 

  • สวัสดีครับท่านผอ.พรชัย
  • ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันกัน
  • หลักสูตรการเรียนการสอน ณ.ปัจจุบันควรจะมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กันไปนะครับ

ขอบคุณ คุณสมศรี และท่านเขียวมรกต

             มาร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกันครับ

ผอ.ครับ  ผอ หายไปนานสบายดีไหมครับ รออ่านบันทึกเกี่ยวกับโรงเรียนครับ...

ขอบคุณ ดร.ขจิต ฝอยทองครับ กลับมาอย่างอบอุ่นครับ อาจารย์คงมีความสุขกับงานนะครับ ชื่นชมความเป็นคนที่เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี