GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5Es

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ใช้รูปแบบการสอนแบบ 5Es ทุกรายวิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 48549
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry)  เป็นแนวการสอนที่มีมานานแล้ว มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่มานานแล้ว เพียงแต่การนำมาใช้ในห้องเรียนยังไม่จริงจังเท่าที่ควร การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. 
สร้างความสนใจ

2.  สำรวจ-ค้นหาความสนใจ

3.  อธิบาย-ลงข้อสรุป

4.  ขยายความรู้

5.ประเมินผลความสนใจ