การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

SIRIKAN
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5Es

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ใช้รูปแบบการสอนแบบ 5Es ทุกรายวิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียน#ชีววิทยา#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

หมายเลขบันทึก: 48549, เขียน: 06 Sep 2006 @ 07:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry)  เป็นแนวการสอนที่มีมานานแล้ว มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่มานานแล้ว เพียงแต่การนำมาใช้ในห้องเรียนยังไม่จริงจังเท่าที่ควร การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. 
สร้างความสนใจ

2.  สำรวจ-ค้นหาความสนใจ

3.  อธิบาย-ลงข้อสรุป

4.  ขยายความรู้

5.ประเมินผลความสนใจ