การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  ติดต่อ

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5Es  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ใช้รูปแบบการสอนแบบ 5Es ทุกรายวิชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 48549, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:49:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงเรียน#ชีววิทยา#สถานศึกษา#edkm#สวายวิทยาคาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

SIRIKAN
เขียนเมื่อ 

 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(Inquiry)  เป็นแนวการสอนที่มีมานานแล้ว มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยแพร่มานานแล้ว เพียงแต่การนำมาใช้ในห้องเรียนยังไม่จริงจังเท่าที่ควร การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้ 
 1. 
สร้างความสนใจ

2.  สำรวจ-ค้นหาความสนใจ

3.  อธิบาย-ลงข้อสรุป

4.  ขยายความรู้

5.ประเมินผลความสนใจ