เมื่อวันที่ 5 ก.ย 49   พบปัญหาผู้ป่วยไม่ติดเชื้อ แต่รหัสโรคของผู้ป่วยเป็นติดเชื้อ และ กินยา  ARV  ตรวจสอบจากแฟ้มประวัติที่ยืมมา  เพื่อลงสถานะของผู้ป่วยติดเชื้อให้ครบใน HOMC   แต่พบว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อ  ผลการตรวจ Anti HIV : Non Reactive  ทั้ง 2 ครั้ง  ดูจากประวัติผู้ป่วย  สามีติดเชื้อ  เลยสงสัยว่ากรณีนี้ คนที่ไม่ติดเชื้อสามารถกินยาป้องกันไปก่อนล่วงหน้าได้ ใช่หรือไม่  คุณหมอช่วยตอบด้วยเพื่อเป็นความรู้  ส่วนรหัสโรคได้แก้ไขใหม่เรียบร้อยแล้ว