สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ : พระราชกรณียกิจเกริกเกียรติกำจรไกล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ผมได้อ่านข่าวจากเว็บไซต์หนึ่งซึ่งทำให้รู้สึกปลาบปลื้มในหัวใจยิ่งนัก เนื้อข่าวดูเรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับประชาชนชาวไทย เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย อันมีเนื้อความดังนี้

ส.ส.สหรัฐฯ พรรคเดโมแครตออกถ้อยแถลงเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนม์ครบ ๘๔ พรรษา ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศได้เคยแจ้งข่าวเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ พรรครีพับลิกันได้ออกถ้อยแถลงเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคมนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม นาย มิเชล เอ็ม ฮอนด้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเดโมแครต ได้ออกถ้อยแถลงเฉลิมฉลอง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตีพิมพ์ในบันทึกการประชุมของรัฐสภาสหรัฐฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ นายฮอนดะ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทั้งประจักษ์พยานและผู้วางรากฐานการพัฒนาและการเปลี่ยนโฉมของประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคแห่งความมั่งคั่งและการเป็นประเทศสมัยใหม่ ที่มีภาคเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและภาคการผลิตและการบริการที่ทันสมัย ด้วยความทุ่มเทในการพัฒนาประเทศและการสนพระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์ ทำให้ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลกพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีแก่พระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างทุ่มเท เพื่อพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะกับภูมิสังคมของพื้นที่และท้องถิ่น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการพัฒนาการเกษตร โดยทรงมีโครงการและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารและสวัสดิการของประชาชนชาวไทยมากกว่าหนึ่งพันรายการ...”

จากเนื้อหาข่าวข้างต้นนั้น นำมาซึ่งความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งสำหรับชนชาวไทย เพราะการออกถ้อยแถลงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯนั้น มีนัยยะสำคัญอยู่หลายประการ กล่าวคือ ซึ่งมิใช่เฉพาะชนชาวไทยเท่านั้นที่สึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงเท่านั้น แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังสัมผัสและตระหนักได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ พระองค์ทรงตรากตรำทรงงานเพื่อปวงราษฎรของพระองค์ โดยมิได้หวังสิ่งใดตอบแทน พระราชกรณียกิจของพระองค์มิได้เป็นไปเพื่อพระองค์เอง แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าปวงราษฎร จนเป็นที่ประจักษ์ได้ชัด และกำจรไกลถึงต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกาอันเป็นชาติมหาอำนาจของโลกก็ยังได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระประมุขของไทย อีกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นั้น มีสถานะเป็นตัวแทนของพลเมืองสหรัฐฯ ทั้งประเทศ ซึ่งการออกถ้อยแถลงและตีพิมพ์ในบันทึกการประชุมของรัฐสภาสหรัฐฯ นี้ จึงเป็นการกล่าวแทนพลเมืองสหรัฐฯ ทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ได้ให้การยอมรับสถาบันกษัตริย์ และยอมรับการปกครองของราชอาณาจักรไทย ที่มีรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย

 

จะมีประมุขของชาติใดในโลกนี้บ้างหนอที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้ขนาดที่ชาวต่างชาติยกย่องเชิดชูในผลงานได้ถึงเพียงนี้ สมดังบทกวีบทหนึ่งที่ได้มีผู้ประพันธ์ไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้

มีพระราชวังใดในโลกนี้                        ที่จะมีแปลงนากล้าไสว

มีมหาปราสาทของชาติใด                    ที่ข้างในมีโรงสีโรงนา

มีกษัตริย์ในโลกนี้กี่พระองค์                  ที่จะทรงงานหนักเป็นนักหนา

มีกษัตริย์องค์ใดในโลกา                      ทรงดำนาเกี่ยวข้าวเยี่ยงชาวดิน

ยอดกษัตริย์อัจฉริยะแห่งเกษตร             สายพระเนตรยาวไกลไม่รู้สิ้น

ทรงศึกษาค้นคว้าเป็นอาจิณ                 เพื่อให้ไทยทุกถิ่นอยู่ กินดี

                                                                       

                                                                    ทรงพระเจริญ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คำสำคัญ (Tags)#ในหลวง#พระเจ้าแผ่นดิน#พระเจ้าอยู่หัว#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ#รัชกาลที่ ๙#พระราชกรณียกิจเกริกเกียรติกำจรไกล#สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาอกถ้อยแถลงเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวฯ

หมายเลขบันทึก: 484610, เขียน: 08 Apr 2012 @ 20:41 (), แก้ไข: 04 Dec 2012 @ 23:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)