โซนี่เตรียมดำเนินคดีกับบริษัทญี่ปุ่น  และ อีกหลายบริษัทที่ทำการตลาดขายMemory  Stick เถื่อนผ่านอินเตอร์เน็ต   โดยโซนี่ระบุว่า

Memory  Stick  ปลอมเหล่านี้   ทำในจีนและใต้หวัน  เขาขายในราคาเพียงครึ่งเดียวของราคาจริง     ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านเยนเฉพาะในตลาดญี่ปุ่น