ขอแสดงความยินดีกับ “เมธีวิจัย” มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ติดต่อ

  “เมธีวิจัย” มหาวิทยาลัยนเรศวร  
นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลาง ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  โดยมีอาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่  รศ. ดร.กรกนก อิงคนินันท์  สังกัดภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ , ดร.บุรินทร์  กำจัดภัย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์,  ผศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร.สุธิสา  ถาน้อย  สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทุนอุดหนุนนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายข่าวนเรศวรวิจัย

หมายเลขบันทึก: 48427, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-06 20:50:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แสดงความยินดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)