ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

10.  ผู้บริหารหน่วยงานควรกำชับเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรณีพิเศษ โดยการประชุมหน่วยงานและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจและตรวจนับพัสดุในคลังทั้งหมดว่ามีพัสดุรายการใดที่อยู่ในคลังมานานไม่มีการเคลื่อนไหวหรือใกล้หมดอายุแล้ว แล้วดำเนินการบริหารจัดการตามระเบียบฯพัสดุ เช่น ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ เพื่อป้องกันมิให้ของหมดอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)