ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

3. รายงานขอซื้อขอจ้าง หรือบันทึกข้อ 27
         ควรตรวจสอบและกรอกข้อมูลการซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ให้ครบถ้วน เพื่อผู้บริหารจะได้ทราบว่ามีการซื้อหรือจ้างครั้งก่อนเท่าไร ยังอยู่ในประกันหรือไม่ เคยซ่อมมาแล้วกี่ครั้ง ถ้ารวมแล้วเปรียบเทียบกับราคาซื้อแล้วการซ่อมไว้ใช้ครั้งนี้จะคุ้มหรือไม่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)