ข้อตรวจพบเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัด พบว่า

1. มีการนับวันครบกำหนดส่งของในใบสั่งจ้างผิด คือ กำหนดส่งของภายใน 31 วัน นับแต่วันรับใบสั่งวันที่ 30 ธค.54 ต้องครบกำหนดวันที่ 30 มค.54 แต่ใบสั่งระบุวันครบกำหนด 31 มค.54 
       ซึ่งการนับวันครบกำหนดส่งของผิด อาจทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ เนื่องจากได้รับพัสดุไม่ทันความต้องการ และกรรมการอาจตรวจรับเกินกำหนดเวลา เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ และอาจทำให้ราชการเสียประโยชน์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)