การตรวจสอบคืออะไร ?

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

การตรวจสอบคืออะไร ?

          คำว่า “Audit” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Audire” แปลว่า “to hear” หมายถึง การได้ยินการได้รับฟัง (Listen) คงเป็นความหมายดั้งเดิมสมัยโบราณกาล ที่จะมีผู้ทำหน้าที่คอยด้อม ๆ มอง ๆ คอยฟังข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ  นำมารายงานให้เจ้านายทราบ ซึ่งงานลักษณะนี้ เมื่อเวลาผ่านไป ๆ ก็ได้มีวิวัฒนาการตัวเองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่มีทั้งการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบทางการปฏิบัติงาน (Operations Audit) หรือการตรวจสอบการทุจริต (Investigative Audit) การตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (E.D.P.Audit) หรือการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ฯลฯ เหล่านี้ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)