ข้อตรวจพบจากเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ

PuKe
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การตรวจสอบ

7. บัญชีคุมวัสดุ  ควรบันทึกรายละเอียดของวัสดุ  เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบยอดคงเหลือของวัสดุที่มีชื่อเหมือนกัน แต่มีความต่างกันที่ขนาด/คุณลักษณะ  หากเจ้าหน้าที่บันทึกรวมกัน จะทำให้ไม่มีข้อมูลใช้จัดทำแผนประมาณการการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีต่อไป
     การจัดทำรายละเอียดวัสดุ นอกจากการบันทึกรายละเอียดวัสดุแล้ว อาจถ่ายรูปวัสดุแต่ละชิ้น แล้วจัดทำเป็นเหมือนเมนูอาหาร เพื่อสะดวกต่อการตรวจนับและเบิกใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน auditความเห็น (0)