การเตรียมความพร้อมในการติดตั้งเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

เราต้องเตรียมการอย่างไรในการติดตั้งเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ผมสมัครเป็นสมาชิกมานานพอสมควรแต่ไม่ได้เข้ามาเขียนแชร์ความรู้หรือมาถามผู้รู้ที่จะให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้การทำงานบริการในเรื่องเครื่องมือฯ

จริงๆแล้วในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆที่มีเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากพอสมควร แต่ในกระบวนก่อนการติดตั้งเครื่องมือเหล่านี่ควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

ประการแรกเรื่องของอาคารสถานที่เครื่องมือบ้างชนิดต้องการความนิ่งของพื้นเช่น Scanning Electron Microscope เวลากระบวนการถ่ายภาพ หรือในการปรับความชัดของภาพที่กำลังขยายสูงๆทำได้ยาก

ประการที่สองเรื่องของระบบไฟมีความเสถียรหรือไม่(ปัจจุบันมีเครื่องสำรองไฟช่วยได้ระดับหนึ่ง)รวมถึงระบบระบบกราวด์

ประการที่สามเรื่องของความชื้นซึ่งภาคใต้จะมีปัญหาทางด้านนี้ค่อนข้างมากโดยที่ความซื้นจะอยู่ประมาณ 70-80%(วิธีแก้ต้องมีเครื่องดูดความชื้นซึ่งปัจจุบันราคาไม่สูงมากนัก

ประการที่สี่ระบบปรับอากาศหรือที่บ้านเราเรียกว่าแอร์จำเป็นต้องมีไม่ได้ให้สำหรับคนแต่ติดให้สำหรับเคร่องมือวิจัย

ประการที่ห้าเรื่องของความสะอาดของห้อง LAB

เอาว่าใว้โอกาสต่อไปมาคุยกันต่อแค่อยากเริ่มในการเขียนบันทึกในครั้งแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือความเห็น (0)