กาลเวลา

Usernamenuttaporn248
สมาชิกเลขที่28002
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ น.ส.ณัฐพร จงกลการพาณิชย์

ภูมิลำเนา  เกิดเขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพฯ

จบการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่น ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ป.บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกริก บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด)