อรุณรุ่งพุ่งแสงทองส่องสาดฟ้า

งดงามตาฟ้าสีครามงามสดใส

เมฆหมอกจางทางขุนเขาลำเนาไพร

ยิ้มละมัยใจชื่นชมนิยมดี

 

มองแง่งามยามวิ่งผ่านย่านแอ่งน้ำ

ค้นคิดคำธรรมชาติหลากแสงสี

วับแวมวาวสกาวแสงแหล่งนที

ดุจมณีที่วับวาวดาวเด่นดวง

 

คนควงคู่อยู่ใกล้ไกลใจเจ้ารัก

บ้างทุกข์หนักสลักใจอย่างใหญ่หลวง

บ้างทุกข์เบาเพราะเข้าใจในรักลวง

บ้างขอทวงที่เรารักกลับคืนมา

 

คนเคยรักสลักจิตคิดควงคู่

รวมเราอยู่ดูแลใจให้ห่วงหา

เรารักกันสัญญาใจในวิวาห์

ทุกเวลาพาผูกพันฉันรักเธอ.