เล่นเกมส์ Word Chain ครูกำหนดคำศัพท์ให้นักเรียนเพื่อทำ Word Chain เช่น  brother - rabbit - tiger -