เมื่อวันที่  30 ส.ค. 2549 ได้ นัดทานข้าวกลางวันกับบุคลากรในหน่วยสารบรรณ เพื่อ KM  กลุ่มย่อยกัน ได้เล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ KM ให้ทุกคนฟัง เล่าเรื่อง สมรรถนะแต่ละตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่างออกมาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน และเล่าเรื่องการทำ KPI ของหน่วยงาน และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มข. นอกจากนี้ยังได้เล่าเรื่องการบริการที่ตัวเองเคยประทับใจเมื่อสมัยเด็กๆที่ได้รับบริการที่รวดเร็ว ทำให้รู้สึกอยากไปติดต่อเจ้าหน้าที่คนนั้น จน เป็นความประทับใจดีๆที่ติดฝังในใจตลอดมา หลังจากนั้น ได้ผลักกันเล่าเรื่องความภูมิใจ คนแรก ที่จะเล่าสู่กัน คือ คุณพิชิต  จัตุชัยได้เล่าเรื่องที่ตัวเองภูมิใจที่ได้ออกเลขที่หนังสือโดยคิดวิธีการขึ้นมาเองจากการทำงานออกเลขที่หนังสือ รับและส่งทุกวัน โดยจัดหมวดหมู่เรื่องที่เหมือนกันแล้วออกเลขที่ต่อๆกันเพื่อที่จะไม่ต้องมาเขียนซ้ำประโยคเดิมบ่อยๆ เป็นเทคนิคที่ประหยัดเวลาในการเขียนประโยคซำๆ  น้ำหมึก และอื่นๆ แถมค้นหาง่ายด้วย แล้วจะนำเรื่องของคนอืนมาเล่าต่อไปนะคะ