ระหว่างที่ผมไปถ่ายทำโฆษณาให้ "ร้านลุงโต" แล้วเอาภาพมาตัดต่อ ก็พบว่า "ป้ายบอกชื่อซอย" มีความผิดปกติไม่เหมือนที่อื่นๆ..ไม่เชื่อก็ไปดูที่ภาพด้านล่างนะครับ

 

ป้ายบอกซอย

เห็นความผิดปกติไหมครับ
กับป้ายบอกถนนและซอย

 

    ขณะนี้ ผมนึกว่ามีความเป็นไปได้ 2-3 อย่าง

  1. ผู้รับเหมาทำป้าย ต้องรู้แน่ว่าทำป้ายผิด มี "ไม้ทัณฑฆาต" เกินมา 1 ตัว (Note : ทัณฑฆาตหรือไม้ทัณฑฆาตเป็นเครื่องหมายสำหรับฆ่าตัวอักษรไม่ให้อ่านออกเสียงคือเมื่อไปวางไว้ที่พยัญชนะใดแล้ว ไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะนั้น)
  2. ผู้ตรวจรับป้าย อาจรู้ว่าป้ายผิด แต่ก็ไม่ได้ขอให้แก้ไข เพราะกลัวผู้รับเหมาเสียเงินเพิ่มโดยใช่เหตุ
  3. หรือผู้ตรวจรับ อาจไม่รู้ว่าป้ายผิด เพราะว่าไม่ได้สังเกตอย่างถี่ถ้วน
  4. .....

    แต่ก็ทำให้ผมมีเรื่องที่จะเขียนบันทึกได้ 1 เรื่องครับ...