งานรังสีของเรามี tech 6 คน aid 4 คน ผ่านการฝึกให้ทำหน้าที่การ ล้างฟิล์ม เก็บภาพถ่ายรังสี เตรียมของใช้ประจำวันงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่ให้เอกซเรย์

การทำ KM ในหน่วยงานไม่ใช่เรื่องยาก เราเริ่มต้นให้ทุกคนออกความคิดเห็นโดยเอากระบวนการหลักของงานทั้งระบบมาให้ทุกคนเขียนในหัวข้อ

ทำดีหรือยัง

ถ้าตอบว่าดีแล้ว ก็ถามต่ออีกว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องทำอย่างไร

แต่ถ้าตอบยังไม่ดีก็จะถามต่อว่าแล้วจะให้ดีจะทำอย่างไร

อยากจะบอกว่า ความรู้ แบบฝังลึก ออกมาแสดงกันมากมาย

เห็นแล้วดีใจสุดๆ