best practice

kanitta
ตัวอย่าง
บทสรุปวิธีการปฏิบัติของ Best practices             การถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อให้ได้ภาพบนฟิล์มที่มีคุณภาพดีครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการและแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง นักรังสีการแพทย์ ควรดำเนินการปฏิบัติดังนี้ 1        ศึกษาสภาพของผู้ป่วยจากใบส่งตรวจของแพทย์ ประกอบกับพยาธิสภาพและอาการของผู้ป่วยก่อนถ่ายภาพเพื่อเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่ถูกต้อง 2        การจัดท่า (positioning) จัดให้ส่วนที่จะถ่ายภาพรังสีของผู้ป่วยอยู่ในลำรังสี ปฐมภูมิ และจัดให้ตรง (True) จริงๆ เช่น True  AP ,True  Lateral 3        กำหนดทิศทางของแสง(Central ray ) ให้อยู่กึ่งกลางของอวัยวะที่ต้องการตรวจ 4        กำหนดจุดที่แสงรังสีตก(Center Point) เพื่อให้ได้ภาพคลุมส่วนที่ต้องการตรวจทั้งหมด 5        ใช้ตัวบีบลำแสง (Collimator)ให้เหมาะสม เพื่อให้ภาพคมชัด และลดปริมาณรังสี ให้กับผู้ป่วย 6        ติดเครื่องหมาย(marker) แสดงตำแหน่งของอวัยวะ เพื่อสื่อสารให้ชัดเจน ถูกต้อง 7        จัดให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆ(immobilization ) เพื่อป้องกันภาพไหว(Blur) 8        กำหนดระยะทางจากต้นกำเนิดแสงไปถึงฟิล์ม(SID) ที่ถูกต้องเหมาะสมกับอวัยวะที่ตรวจคือ 40 นิ้ว หรือ 72 นิ้ว 9        นำฟิล์มที่ได้ไปผ่านขบวนการล้างที่ถูกต้อง คือ การผสมน้ำยาสร้างภาพ(Devenloper)และน้ำยาคงสภาพ(Fixer)ที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมคุณภาพ(QC)ตลอดกระบวนการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน best practice

คำสำคัญ (Tags)#practice

หมายเลขบันทึก: 48263, เขียน: 04 Sep 2006 @ 22:43 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 12:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)