๑. วันพระในประเทศศรีลังกา

วันพระเป็นวันที่ห้างร้านต่างๆ หยุดงาน รวมถึงงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเนื้อสัตว์ทุกชนิดด้วย

เริ่มเรื่องราวของการทำงานในศรีลังกาด้วยวันสำคัญของที่นี่

วันพระ หรือ (Poya Day) ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดสำคัญของประเทศศรีลังกา ที่นี่วันพระจะนับเอาวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นสำคัญ ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่จะมีวันพระทุก ๗ - ๘ วัน คือนับเอา ขึ้น-แรม ๘ ค่ำ และ ขึ้น-แรม ๑๕ ค่ำ เป็นวันพระ

วันพระที่นี่ นอกจากจะเป็นวันหยุดราชการแล้ว ห้างร้าน และบริษัท ต่างๆ ล้วนกำหนดให้เป็นวันหยุดงานด้วย สิ่งสำคัญที่น่าสนใจคือ กฎหมายกำหนดให้วันพระเป็นวันที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเนื้อสัตว์ทุกชนิดด้วย

สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งของวันพระที่ศรีลังกากับไทยคือ การให้ความสำคัญในวันพระแต่ละเดือนจะต่างจากไทย ซึ่งที่นี่จะถือเอาเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศรีลังกาเป็นหลัก อย่างประเทศไทยให้ความสำคัญกับวันเพ็ญเดือนมาฆ แต่ศรีลังกากลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเพ็ญนี้เท่าใดนัก

คนศรีลังกาเมื่อถึงวันพระ ก็จะใช้เวลาเกือบทั้งวันอยู่ในวัด ไหว้พระด้วยดอกไม้และบูชาด้วยตะเกียงน้ำมัน จะไม่ค่อยเห็นการใช้ธูปเหมือนอย่างในประเทศไทย

แล้วก็จะไปนั่งสวดมนต์ภาวนาตามแต่ใจชอบของแต่ละคน เมื่อสวดเสร็จก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน

วันพระสำคัญสำหรับชาวศรีลังกาจะนำมาเล่าในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงาน คือการเรียนรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมไปอยู่ศรีลังกา 2 สัปดาห์ ไปวัดเกือบ 10 วัด รู้สึกถึงความเหมือนที่แตกต่างระหว่างวัดไทยกับวัดศรีลังกา รวมทั้งวิถีของพระสงฆ์ด้วย เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ ครับ และคนที่อยู่เท่านั้นที่จะรู้และบอกได้ถึงความแตกต่างนั้น

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้

เขียนเมื่อ 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/thaicolombo

ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ