ความเห็น 2610325

๑. วันพระในประเทศศรีลังกา

เขียนเมื่อ 

ผมไปอยู่ศรีลังกา 2 สัปดาห์ ไปวัดเกือบ 10 วัด รู้สึกถึงความเหมือนที่แตกต่างระหว่างวัดไทยกับวัดศรีลังกา รวมทั้งวิถีของพระสงฆ์ด้วย เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ ครับ และคนที่อยู่เท่านั้นที่จะรู้และบอกได้ถึงความแตกต่างนั้น

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้