เมื่อสัปดาห์ก่อนได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อลดอคติต่อผู้มีปัญหาสุขภาพจิต โดยการวิเคราะห์วิพากษ์ภาพยนตร์ ซึ่งจัดขึ้นที่รพ.ศรีธัญญา ภายใต้โครงการรณรงค์ระดับชาติเพื่อคืนชีวิตใหม่และสร้างกำลังใจในผู้มีปัญหาสุขภาพจิต:Destigmatization ของกรมสุขภาพจิต มีหนังหลายเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นถึงสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดกับผู้ป่วยทางจิตหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครอบครัว ญาติและเพื่อนฝูง ตัวกิจกรรมคือจะมีการนำ clip หนังในฉากที่สำคัญๆมาฉายและมีจิตแพทย์จากหลากหลายสถาบันฯร่วมกันวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านจิตเวชอยู่แล้ว รวมถึงแพทย์ประจำบ้านจากสถาบันต่างๆ อันจะทำให้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิต และเห็นภาพได้ชัดเจนนอกเหนือจากในตำรา แล้วมีผู้รู้มาอธิบายที่ไปที่มาและเหตุผล ซึ่งในชีวิตจริง ถึงจะปฏิบัติงานอยู่ก็ไม่ได้มีพี่เลี้ยงมาคอยบอกอย่างนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมคือ ความเข้าอกเข้าใจในผู้ป่วยทางจิต ตลอดจนครอบครัวของพวกเขามากยิ่งขึ้น ทำให้พอเห็นแนวทางในการปฏิบัติต่อพวกเขาเหล่านั้น เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่มีอคติหรือการแบ่งแยกกีดกัน และคิดว่าน่าจะมีโครงการอย่างนี้สำหรับประชาชนผู้สนใจในวงกว้างบ้าง เพื่อผู้ป่วยจะได้มีพื้นที่ยืนบ้างในสังคมเรา แต่หากโครงการที่ว่านั้นยังมาไม่ถึง ดิฉันก็ขอแนะนำให้ผู้สนใจได้หาหนังต่อไปนี้มาดูกันก่อน ก็พอจะทำให้เห็นภาพของผู้ป่วยได้บ้าง และน่าจะจุดประกายเล็กๆในใจของผู้ได้ชมในระดับหนึ่ง แค่ทำให้ฉุกคิดอะไรได้สักนิดก็เป็นการดีแล้ว

หนังที่ฉายในวันนั้นได้แก่ Spider, Marathon(Running Boy), เอ๋อเหรอ, A Beautiful Mind, The Hours, I am Sam, ไอ้ฟัก, Forrest Gump, As Good As it Gets, Matchstick Men, The Aviator และ What Dream may Come ลองหามาดูกันนะคะ