เมื่อวานวันอาทิตย์ผมกลับมาจากเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลับถึงบ้าน....ปุ๊บก็เปิด ทีวี ปั๊บ.... เป็นนิสัยประจำตัวชอบแย่ง ......รีโมท.....กับลูกสาว ที่กำลังดูการ์ตูน เรื่อง ทอมกับเชอรี่อยู่  มีปัญหาขัดใจกันเล็กน้อย  ก็เลยหันหน้ามาเจรจากันและขอความเห็นใจลูกและบอกเหตุผลว่าพ่อขอดูช่อง AS TV หน่อย..... มีข้อเสนอและข้อแลกเปลี่ยนที่ผมปฏิเสธไม่ได้ คือผมต้องพาลูกสาวคนเล็กไปตลาดด้วยตอนไปซื้อกับข้าวตอนเย็น...ก็พอจะเดาออกว่าเด็กๆเขาคิดอะไรกันอยู่ ในที่สุดก็ตกลงกันได้  ชนะกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่ขัดแย้ง

                     โชคดีมากๆ พอเปลี่ยน ช่องทีวี อาจารย์หมอประเวศ  วะสี ท่านกำลังปาฐกถาอยู่ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์ ดูจากหน้าจอทีวีมีหัวข้อว่า  สิ่งที่นายก ฯ คนใหม่ควรทำ ผมก็รีบเอาปากกา กระดาษมาบันทึก ตามความถนัดคือแบบแผนที่ความคิดเหมือนกับทุกครั้งที่เคยทำ  อาจารย์หมอประเวศท่านพูดทั้งหมด สิบประการ ที่นายกคนใหม่ควรทำ ผมมาจดทันท่อนท้ายๆ มีอยู่ สามสี่เรื่อง รู้สึกประทับใจมากๆคิดว่าสิ่งที่ท่านให้ข้อคิด ให้ปัญญาไม่ใช่เฉพาะ นายกคนใหม่หรือนายกคนเก่าที่ควรทำเท่านั้น   แต่คนไทยผู้รักชาติทุกคนควรจะนำสิ่งดีๆที่ท่านกล่าว  ไปปฏิบัติเพื่อเป็นทางรอดพ้นวิกฤติที่คนไทยผู้รักชาติทุกคนกำลังเผชิญอยู่

                        ท่านชี้แนะถึงเรื่องภูมิปัญญา ต้องเร่งสร้างภูมิปัญญาในสังคมไทย ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวคนต้องได้รับความเคารพ ทุกคนมีข้อดีข้อเด่น คนในชนบทการเคารพเขาคือรับฟังเขา รับรู้เรื่องราวของเขา ประเด็นสำคัญคือการทำแผนที่บุคคลที่มีภูมิปัญญาดีเด่นให้ได้ทั่วประเทศ ใครเก่งใครเชี่ยวชาญเรื่องอะไรจะได้ให้คนอื่น ๆไปเรียนรู้ด้วย จะได้กระจายถ่ายทอดภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันให้ทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา ปรับทัศนคติการเรียนรู้  ปฏิรูประบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่ติดยึดรูปแบบ สร้างผลงานวิจัยเยอะๆ จะได้ไม่เสียสมดุลทางเทคโนโลยี

                        ดุลยภาพศักดิ์ศรีของคนไทยในสังคมโลก ชาติเราต้องเร่งสร้างชาติให้มีศักดิ์ศรีในเวทีโลก ไม่เข้าไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งใหญ่ของโลก ส่งเสริมการทูตแห่งสันติภาพ เป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพของโลก เป็นตัวเชื่อมในภูมิภาค อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุน ให้รู้ทันว่าต่างชาติรุกราน รุกคืบเราอย่างไร  รู้ทันทุกเรื่องในโลก โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน ต่างชาติสนใจที่ดิน สนใจในความหลากหลายทางชีวภาพของเรา อาจจะต้องตั้งสถาบันยุทธศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาดูแลเรื่องเหล่านี้   เพื่อพัฒนาให้คนไทยนั้นเก่งจริง เพื่อพัฒนาให้คนไทยนั้นเด่นในเวทีโลก  

                          จิตปัญญาศึกษา ควรเร่งพัฒนาการศึกษาเรื่องจิต เข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาวัดทั่วประเทศให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเหมือนก่อน ส่งเสริมจริยธรรมสู่ประชาชน เรียนรู้เรื่องวิปัสสนาจากอาจารย์เก่งๆทั่วประเทศ

                           ด้วยเหตุผลที่ผมไม่ได้ดูที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ  วะสี ปาฐกถามาตั้งแต่ต้น ทราบว่ามี สิบ ประการ แต่ก็คิดว่าได้แค่นี้ช่างคุ้มแสนคุ้ม ขนาดสามประการที่ผมจดทัน  เรียนรู้ในทันทีว่าบ้านเราเมืองเราถ้าคนในชาติมุ่งมั่นปฏิบัติสามประการนี้ให้ถึงพร้อม    วิกฤติที่กำลังเป็นอยู่ ดำรงอยู่   เป็นเรื่องเล็กไปโดยพลัน แต่ถ้าเราและผู้นำประเทศปฏิบัติได้สิบประการครบถ้วนแล้ว คนไทยเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน

                             ที่ผมพยายามบอกเล่าเรื่องราวในบันทึกนี้อาจจะเก็บประเด็นหรือสิ่งที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ ได้ให้ไว้กับสังคมไทยได้ไม่ครบถ้วนเสียที่เดียว หากแต่ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้  เชื่อมั่นและศรัทธานี่คือทางรอดของสังคมไทยทางหนึ่งที่ทุกคนควรจะเรียนรู้ โดนเฉพาะนักการเมืองและผู้บริหารประเทศ