รายการสายใย กศน. 5, 12, 19, 26 มี.ค., 2, 9, 16 เม.ย.55


5 มี.ค.55 เรื่อง "บุคคลดีเด่น กศน.", 12 มี.ค.55 เรื่อง “หน่วยงานเครือข่ายในการจัดกิจกรรม กศน.ดีเด่น ประจำปี 2554”, 19 มี.ค.55 เรื่อง “การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555”, 26 มี.ค.55 เรื่อง “การเมืองสีขาวจากใจศิษย์เก่า กศน.”, 2 เม.ย.55 เรื่อง “พระเมตตาสู่ชาวป่ามละบริ”, 9 เม.ย.55 ไม่มีรายการ, 16 เม.ย.55 เทป ซ้ำวันที่ 2 เม.ย.55, 23 เม.ย.55 เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกล”

 

รายการสายใย กศน. วันที่  16  เมษายน  2555


         เทป ซ้ำวันที่ 2 เม.ย.55 เรื่อง “พระเมตตาสู่ชาวป่ามละบริ”


 

 

 

 

 รายการสายใย กศน. วันที่  9  เมษายน  2555

         ไม่มีรายการสายใย กศน. ( ถ่ายทอดสดพระราชพิธีเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพออกพระเมรุ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ )

 

 

 

 

 

  รายการสายใย กศน.  วันที่  2  เมษายน  2555

 

         เรื่อง “พระเมตตาสู่ชาวป่ามละบริ”

 

         ดำเนินรายการโดย นายอิทธิเดช  สุพงษ์

 

         ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  รายการสายใย กศน.จึงนำเสนอเรื่องชนเผ่ามละบริ  หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ตองเหลือง”
         ชนเผ่ามละบริ มีความสามัคคีกันในหมู่ญาติพี่น้องมาก ได้สัตว์ป่ามาไม่ว่าจะได้น้อยได้มากก็จะแบ่งกันอย่างทั่วถึง   ในประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มละบริไม่มาก
         ปี พ.ศ.2551 สมเด็จพระเทพฯทรงมีพระเมตตาพระราชทานความช่วยเหลือ ให้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน  พระราชทานทุน และให้พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าไว้  ให้ตั้งศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่ามละบริ  และให้จัดตั้งศูนย์เรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงมละบริภูฟ้า  ให้ กศน.อ.บ่อเกลือดำเนินการพัฒนา โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร กศน.2551 ขึ้นมาใช้กับกลุ่มนี้โดยเฉพาะ  มีเด็ก 16 คน ครู กศน. 4 คน  จัดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-6   ให้ผู้รู้ในเผ่าสอนภาษามละบริด้วย  ให้เด็กทำโครงงาน และให้ผลิตงานหัตถกรรมของเผ่าจำหน่ายนักท่องเที่ยว    การเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกันมีความสุขกว่าไปเรียนรวมกับคนเมือง  แต่ก็มีการไปรวมกันบ้างในบางกิจกรรม เช่น ลูกเสือ เข้าค่าย    ครู กศน.ต้องทุ่มเทอยู่ในพื้นที่ แต่ก็รู้สึกสนุก ไม่รู้สึกเบื่อ  สอนแบบตัวต่อตัว  เรียนตั้งแต่ 09:00 - 16:30 น. ( ภาคเช้าเรียนวิชาหลัก ภาคบ่ายฝึกทักษะต่าง ๆ )   มีการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนบ้าง   เด็กพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตรงตามเป้าหมายของสมเด็จพระเทพฯ   ช่วงเย็นสอนชาวบ้านผู้ไม่รู้หนังสือด้วย

 

         ชนเผ่าผู้หญิงจะถักกระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ ( เถาวัลย์ทะแป๊ะ ใส่สีธรรมชาติ เช่นใบทลอมให้สีฟ้าโดยการตำผสมกัน ไม่ต้องต้ม, ขมิ้นให้สีเหลืองโดยการตำแล้วต้ม, ใบยอป่า )  ครู กศน.แนะนำให้พัฒนาสีและรูปแบบใหม่ ๆ เช่น กระเป๋าโทรศัพท์ถักด้วยโครเช กำไรข้อมือ   มีการปลูกต้นทลอม
         ชนเผ่าผู้ชายจะทำผลิตพันธุ์มีลวดลาย จากไม้ไผ่ เช่น ไม้เท้า กระบอกน้ำ แหวน

 

         สมเด็จพระเทพฯทรงพระราชทานทุนให้เยาวชนเผ่ามละบริเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   อุทิศพระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มุ่งเพื่อชีวิตชาวเผ่ามละบริดีขึ้น   เป็นแรงบันดาลใจให้ชาว กศน.ตั้งใจดำเนินงานด้านการศึกษาต่อไป


 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  26  มีนาคม  2555

 

         เรื่อง “การเมืองสีขาวจากใจศิษย์เก่า กศน.”

 

         ดำเนินรายการโดย นายอิทธิเดช  สุพงษ์
         วิทยากร คือ
         - ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  สมาชิกวุฒิสภา จ.ปทุมธานี 

 

         ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์  สมาชิกวุฒิสภา จ.ปทุมธานี  ประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เป็นศิษย์เก่า กศน. จบ ป.4 มาเรียน กศน.ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ตอนอายุ 50 กว่าปี ( ปี 2538-39 ) เพื่อนนักศึกษานึกว่าเป็นอาจารย์    จากนั้นไปต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จนจบ ( กำลังจะจบปริญญาเอกใบที่ 2 )   กศน.เป็นสะพานที่ดีมาก  เรียนด้วยความภาคภูมิใจ  ภายหลังมักจะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.รุ่นหลัง ๆ ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่าง   ต่อมาได้ก่อตั้งชมรมเคียงบ่าประชาชน เพื่อช่วยเหลือสังคมกรณีพี่น้องประชาชนถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม  เป็นที่มาของการเข้าสู่การเมือง  ลง สว. โดยไม่เคยเล่นการเมืองท้องถิ่น  ได้เป็น สว. ปี 49 อยู่ 5 เดือน เกิดรัฐประหาร 19 ก.ย.49   เป็น สว.อีกครั้งในปี 51  เป็นประธานกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน และทำเรื่อง “การเมืองสีขาว”

 

         การเมืองที่ผ่านมาไม่สะอาด มีเรื่องฉ้อฉลทุจริต   การเมืองสีขาวคือ การเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีทุจริตคอรัปชั่นโกงกิน การเลือกตั้งทุกระดับบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง    โดยรณรงค์ให้การเมืองสีขาวอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ บ้านเมืองจะได้สะอาด   ได้รับความร่วมจาก 4 หน่วยงานคือ สพฐ. กกต. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ กศน.

 

         การซื้อสิทธิขายเสียงคือที่มาของการคอรัปชั่น เพราะต้องถอนทุน   นักการเมืองทำโครงการต่าง ๆ กินค่าคอมมิชชั่นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ต้องเพิ่มงบประมาณ รัฐบาลต้องกู้เงินทั้งในและต่างประเทศ ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มพูน   ถ้าไม่ทำให้การเมืองเป็นสีขาว หนี้สาธารณะจะเพิ่มขึ้น ประเทศย่ำอยู่กับที่   ต้องเปลี่ยนจาก “เงินไม่มากาไม่เป็น” เป็น “เงินไม่สนเลือกคนดี”   ( ที่ จ.ปทุมธานี การซื้อสิทธิขายเสียงลดลง   นักเรียนเกลียดการซื้อสิทธิขายเสียง-การทุจริตคอรัปชั่น )

 

         พี่น้องประชาชนและพี่น้อง กศน. ต้องช่วยกันเผยแพร่ ช่วยกันปฏิบัติการไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  ถ้าพบการทุจริตให้แจ้งตู้ ปณ.1102 กรุงเทพฯ และ Call centre สายตรงวุฒิสภา 1102  รวมทั้งแจ้ง กกต. แจ้งตำรวจ ปปช. DSI
         ท่านไปเผยแพร่เรื่องการเมืองสีขาวในที่ประชุมสัมมนาต่าง ๆ มาตลอดทุกวันศุกร์ ในรูปของการบรรยายโดยทีมวิทยากร ให้ลูกหลานเยาวชนนักเรียน ประชาชน ได้ซึมซับ  มีการตั้งคำถามกันระหว่างวิทยากรกับผู้รับฟัง  นักศึกษา กศน.รับฟังแล้วให้ทำรายงานส่งเพื่อเป็นคะแนน

 

         มีการจัดทำเว็บไซต์ของท่านเองเรื่องการเมืองสีขาว ที่ http://paiboon.org/profile.html   http://paiboon.org/white-politic/41-white-politic/50-wp.html

 

         “การเมืองพัฒนา การศึกษาก้าวไกล เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง”

 

         ครูควรได้รับสวัสดิการและมีเกียรติที่ดีกว่าอาชีพอื่น เพื่อให้คนเก่งอยากมาเป็นครู ครูเก่งสอนเด็กก็จะเก่ง  ให้เด็กปฏิบัติมากกว่าท่องตำรา เมื่อได้รับการศึกษาที่ดีจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  19  มีนาคม  2555

 

         เรื่อง “การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555”

 

         ดำเนินรายการโดย นายอิทธิเดช  สุพงษ์
         วิทยากร คือ
         - น.ส.โสมอุษา  เลี้ยงถนอม  ผอ.กลุ่มงานคลัง สำนักงาน กศน.

 

         งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ของ กศน. มี 3 แผนงาน 2 ผลผลิต   ( ในการบริหารงบประมาณ ต้องใช้รหัสบัญชีให้ถูกต้อง )

 

 

         แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  รหัส 85712  สำหรับจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด

 

         งบรายจ่ายอื่น  ( ต้องทำเป็นโครงการ จึงจะเบิกจ่ายได้ สามารถใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ได้ )

         1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข

         2. โครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม

         3. กระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

         4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

         5. โครงการกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุข

 

 

         แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รหัส 89720   ระดับ ประถม-ม.ต้น-ม.ปลาย-ปวช.

 

         - งบบุคลากร / งบดำเนินงาน   ( ปีงบประมาณนี้ใช้อัตรารายหัวเดิม ปีงบประมาณหน้าจึงจะใช้อัตรารายหัวใหม่   ใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการเช่นค่าคุมสอบ   ในส่วนของค่าสาธารณูปโภค ช่วงต้นปีงบประมาณให้เบิกจ่ายจากผลผลิตที่ 4-5 ก่อน  ปลายปีงบประมาณจึงให้เบิกจากงบนี้ )

 

         - งบเงินอุดหนุน  ( ใช้ได้ 2 ปี  โดยถ้าจะใช้ไม่ทันเดือน ก.ย.55 ต้องทำแผนการใช้จ่ายเงินปีหน้า แล้วถอนเงินไปฝากธนาคารกรุงไทยไว้ มิฉะนั้นจะใช้ต่อไม่ได้ )

 

            โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            1)  ค่าจัดการเรียนการสอน  รหัส 500001

            2)  ค่าหนังสือเรียน  รหัส 500008   ( ซื้อก็ได้ จ้างพิมพ์ก็ได้ )

            3)  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รหัส 500009

 

 

         แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  รหัส 04704

         ผลผลิตที่ 4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัส 04704

         ผลผลิตที่ 5  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  รหัส 04705

 

 

         กลุ่มงานคลังจะโอนเงินให้ตามที่กลุ่มแผนงานได้แจ้งไป

 

         การทำงานของงานการเงินบัญชีพัสดุ ( กลุ่มอำนวยการ ) ต้องทำงานเป็นทีมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา  ( ถ้าเป็นส่วนกลางคือ กลุ่มงานคลังกับกลุ่มแผนงาน )

 

         การบริหารงบประมาณ ต้องเริ่มด้วยการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มแผนงาน และได้รับการโอนเงินจากกลุ่มงานคลัง  โดยให้สำเนาเอกสารของกลุ่มแผนงานและกลุ่มงานคลัง ให้ทุกกลุ่มใน สนง.กศน.จ. รับทราบร่วมกัน ( กลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา กลุ่มการศึกษานอกระบบ กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย )   จากนั้น ทำแผนการบริหารงบประมาณ ( ปกติแผนการบริหารงบประมาณจะมี 4 ไตรมาศ  ปี 55 นี้ ปรับเปลี่ยนเป็น 3 ไตรมาศที่เหลือ )
         การคีย์ในระบบ GFMIS  ไม่ควรใช้วิธีก็อปปี้ไฟล์เก่ามา เพราะมักจะลบข้อมูลเก่าออกไม่หมด ควรพิมพ์ใหม่ทั้งหมด
         ให้รายงานผลภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาศ   และทำการประเมินผลสำเร็จของการทำงานในโครงการใหญ่ ๆ เช่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

 

         ( การดำเนินงานรับสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เป็นงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ให้ กศน.เบิกแทน  ตอนนี้ยังไม่ได้โอนเข้ามาที่ กศน.  ซึ่งงบประมาณที่เบิกแทนกันนี้ ต้องรอเงินจากกรมพัฒนาชุมชนเข้ามาก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้ )

 

         การทำสัญญาเดียว ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ กศน.ตำบลหลายแห่ง เช่น 5 แห่ง ๆ ละ 6 เครื่อง รวมเป็น 30 เครื่อง  อาจมีปัญหาถ้าผู้ขายยังส่งของไม่ครบ 30 เครื่อง และยังไม่ได้ทดลองระบบทั้ง 5 แห่ง จะเบิกจ่ายเงินให้ไม่ได้   อาจแก้ปัญหาโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมพิจารณาแก้ไขสัญญาให้แบ่งเบิกจ่ายเป็น 2 งวด  งวดที่ 1 อาจเบิกจ่าย 70 % เมื่อส่งคอมฯครบ 30 เครื่อง   งวดที่ 2 เบิกจ่าย 30 % เมื่อทดลองระบบทุกแห่งแล้ว
         กรณีซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ได้หนังสือไม่ครบตามสัญญา เพราะหนังสือบางเล่มเลิกผลิตแล้ว ทำให้ไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้ได้   อาจแก้ปัญหาโดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมพิจารณาว่าเห็นควรปรับแก้สัญญาโดยปรับลดงบประมาณ ตัดรายการหนังสือที่เลิกผลิตแล้วออกไป คงเหลือตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเท่าที่มี หรือไม่
         การปรับแบบก่อสร้าง เช่น ลดความยาวเสาเข็ม, เปลี่ยนเสาเข็มเป็นฐานแผ่, เปลี่ยนแปลงโครงอิฐบล็อก, เปลี่ยนแปลงหลังคา-โครงหลังคา   สนง.กศน.จ.ต้องทำเป็นหนังสือส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ส่วนกลางดำเนินการปรับงบประมาณให้ จึงจะเบิกจ่ายงวด 1 ได้

 

 

         งานการเงินบัญชีพัสดุเป็นงานให้บริการ ควรยิ้มแย้มแจ่มใส   เอกสารที่เกี่ยวข้องควรอยู่ใกล้มือ เพื่อจะเปิดดูได้ง่าย  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ไปประชุมอบรมพัฒนา  ปีนี้ส่วนกลางอาจจะจัดอบรมอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้


 

 

 

 

 

รายการสายใย กศน.  วันที่  12  มีนาคม  2555

 

 

         เรื่อง “หน่วยงานเครือข่ายในการจัดกิจกรรม กศน.ดีเด่น ประจำปี 2554”

 

         ดำเนินรายการโดย นายอิทธิเดช  สุพงษ์
         วิทยากร คือ
         - นายทรงชัย  ขยันงาน  ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
         - พรทิพย์  รัตนชัยฤทธิ์  ผอ.ส่วนปกครองและทัณฑปฏิบัติ  ทัณฑสถานหญิง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
         - ร.อ.สุชาติ  พรมธิมา  นายทหารฝ่ายกำลังพล  ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
         - สุนันทา  การะเวก  ผอ.กศน.อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี

 

         วันที่ 4 มี.ค.55 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กศน.   ท่าน รมว.ศธ.มอบรางวัลประเภทหน่วยงาน ( ภาคีเครือข่าย : ทหาร ทัณฑสถาน/เรือนจำ อปท. ฯลฯ ) ดีเด่น ด้วย  เช่น
 

 

         1. ทัณฑสถาน/เรือนจำ ดีเด่น  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
             มีครูประจำกลุ่ม ( ข้าราชการ )  9 คน และมีครู กศน.มาร่วมด้วย รวมเป็นครูต่อผู้เรียน เท่ากับ 1 ต่อ 40  ซึ่งเพียงพอ   ผู้ต้องขังมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามความต้องการทุกคน  มีสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ ( แต่กฎระเบียบเรือนจำไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ต )  แบ่งพื้นที่เป็นแดนการศึกษาถึง 3 ไร่ ( เต็มรูปแบบ ) มีอาคาร มีห้องสมุด  มีกิจกรรมพัฒนาผู้ต้องขังมาก รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจ  เรือนนอนเปิดไฟตลอด อ่านหนังสือตอนกลางคืนได้ตลอด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายตลอด และสูงขึ้นเรื่อย ๆ   เมื่อพ้นโทษไปแล้วมีสถิติการกระทำผิดซ้ำน้อยมาก ( ไม่ถึง 1 % )  การศึกษาทำให้มีหลักที่ดีในการดำรงชีวิต   เรือนจำร่วมกับ สนง.กศน.จ.นครราชสีมา และ กศน.อ.สีคิ้ว ผลิตสื่อต่าง ๆ โดยนักศึกษามีส่วนร่วม
             ผลงานที่คิดว่าทำให้ได้รับรางวัลคือ ความชัดเจนในการให้ความสำคัญของการจัดการศึกษา มีการจัดทำตัวชี้วัด จัดทำมาตรฐาน   บุคลากรทุกคนทุกระดับมีความตั้งใจสูง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ต้องขัง
             จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงความต้องการ สามารถนำไปใช้หลังพ้นโทษมากยิ่งขึ้น

 


         2. หน่วยงานทหาร ดีเด่น  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
             ทำการจัดแยกประเภททหารกองประจำการตามข้อมูลการศึกษา แล้วจัดการศึกษาตามสภาพพื้นฐานการศึกษาให้กับทุกคน  โดยครูประจำกลุ่มเป็นทหาร   และหน่วยงานทหารสนับสนุนสื่อ-ห้องเรียนที่เหมาะสม-งบประมาณ   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการพบกลุ่ม  ( การสอนเสริมในวิชาที่ยากเช่นวิชาภาษาอังกฤษ ใช้ครูจาก กศน.อำเภอ  นอกจากนี้ กศน.อ.แก่งกระจาน สนับสนุนสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
             ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลคือ มีครูฝึกมืออาชีพ ครูฝึกได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากร/ครู กศน.ที่มีคุณภาพ   มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  และนำนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่กับเครือข่ายต่าง ๆ  มีการประสานงานร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา   ทหารที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้และวุฒิไปสอบคัดเลือกได้เป็นนักเรียนนายสิบได้  บางส่วนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จมากขึ้น เช่นตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น หรือเป็นแกนนำในชุมชน เป็นสมาชิก อบต. เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน

 

             จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  พัฒนาบุคลากร ( ครู ) อย่างต่อเนื่อง  และคาดหวังจะใช้ประโยชน์เติมเต็มจากปราชญ์ชาวบ้านสาขาต่าง ๆ ในพื้นที่


 รายการสายใย กศน.  วันที่  5  มีนาคม  2555


         เรื่อง “บุคคลดีเด่น กศน.”


         ดำเนินรายการโดย นายอิทธิเดช  สุพงษ์

         วิทยากร คือ
         - น.ส.จันทร์ทิพย์  สินธุวงษานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
         - น.ส.เสาวลักษณ์  พิมพ์ภูลาด  ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
         - นางพิชญา  นัยนิตย์  ครูชำนาญการพิเศษ สถาบัน กศน.กรุงเทพมหานคร

         วันที่ 4 มี.ค.55 เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กศน.   ท่าน รมว.ศธ.มอบรางวัลให้บุคคลดีเด่น กศน. ที่สนามหญ้าข้างหอประชุมคุรุสภา  โดยมีรางวัลมากหลายประเภท  เช่น


         1. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
             เคยเป็นครูอาสาสมัคร เพราะเรียนจบมาใหม่ ๆ ชอบคำว่า “ครูอาสาสมัคร”  คิดว่าครูอาสาสมัครจะได้สอน  แต่ปรากฏว่างานครูอาสาสมัครยิ่งใหญ่ ทำทุกอย่าง ชุมชนต้อนรับ   ต่อมาสอบเป็นข้าราชการครูที่ สนง.กศน.จ.อ่างทอง  และปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต   รู้สึกว่าครูอาสาฯก็ยังทำงานหนักไม่แตกต่างจากเมื่อก่อน
             ในการทำงาน จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อลดช่องว่าง ให้การทำงานของหน่วยงานราบรื่น  ส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชุมทีมทั้งหมด มอบหมายงานให้เข้าใจชัดเจน แล้วติตามงานอย่างมีส่วนร่วมแบบกัลยาณมิตร ( ถามไถ่พูดคุย  ผู้บริหารร่วมทำงานด้วย )
             ผลงานที่ประทับใจคือ การทำให้ ศว.รังสิตเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ( Super classroom ) ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ผู้รับบริการรู้สึกอยากเรียนรู้ เน้นภาคปฏิบัติ  ( มีผู้รับบริการวันละ 2,000 - 10,000 คน )


         2. หนึ่งแสนครูดี  น.ส.เสาวลักษณ์  พิมพ์ภูลาด  ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
             เรียนจบสาขาชีววิทยา  เป็นครูสอนมัธยมและมหาวิทยาลัยมาก่อน  รู้จัก กศน.อำเภอที่อยู่ข้างบ้าน  สอบบรรจุเป็นครู กศน.ที่ ศว.รังสิต  รู้สึกว่า กศน.มีงานเยอะและยิ่งใหญ่มาก ตัดสินใจไม่ผิดที่สอบบรรจุเป็นครู กศน.
             กศน.อำเภอมีอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้อย แต่การสอนวิทยาศาสตร์ต้องให้ลงมือปฏิบัติทดลองจริง ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์จะมีอุปกรณ์การเรียนการทดลองที่เหมาะสม การสอนจะเชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ศิลปะ  ( การสอนกลุ่ม กศน. ต้องวางพื้นภาคทฤษฎีก่อน )
             ได้รับรางวัลจากการกำหนด “รูปแบบ” การจัดกิจกรรมแบบต่าง ๆ , “คู่มือการเรียนรู้”    เทคนิคการสอนใช้การบูรณาการ เช่น เรื่องใบไม้ จะให้มีการพิมพ์ภาพใบไม้เป็นงานศิลปะที่ได้ผลิตภัณฑ์ มีการร้องเพลงใบไม้
             ภาคภูมิใจในการออกแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะกลุ่มผู้เรียน ( เหมาะสมกับวัย และเนื้อหา ) ให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน   การจัดทำคู่มือการเรียนรู้ จากนิทรรศการขนาดใหญ่  และ การจัดกิจกรรม/การประกวดอีกหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งส่งต่อไปประกวดได้รับรางวัลในต่างประเทศ

 


         3. ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิต ดีเด่น รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางพิชญา นัยนิตย์ สถาบัน กศน.กทม.   ( ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีด้วย และเคยได้รับรางวัลต่าง ๆ หลายรางวัล )
             ภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน กศน.ซึ่งต้องทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน  ตั้งใจทำงานตามที่เจ้านายสั่ง ทำให้ได้ความรู้และประสบการณ์มาก  ปัจจุบันรับผิดชอบงานวิจัย   บุคลากรของสถาบัน กศน.กทม.น้อยมาก  ภาระงานยังคล้ายกับ ศน.กทม.3 ที่ถ่ายโอนมาเป็นสถาบัน กศน.กทม. ดูแลประสานงานทั้ง 50 เขตใน กทม.
             เมื่อปี 2546 ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนจัดการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมเรื่องเพศศึกษา แล้วกลับมาจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ( ทักษะชีวิต ) โดยนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้จัดกระบวนการสอน  ต่อมาได้มีส่วนช่วยงานสภากาชาดไทย    เรื่องเพศศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้มีการเรียนรู้ พูดคุยซักถามให้เป็นเรื่องปกติ ให้นักศึกษามีส่วนร่วม ให้ผู้ปกครองและนักศึกษารวมทำกิจกรรมในห้องร่วมกัน    สังคมเปลี่ยนไปมาก ถ้าผู้ปกครองไม่เปิดใจจะก้าวไม่ทัน

 


             ( มี VTR การให้สัมภาษณ์ของผู้ได้รับรางวัลรายอื่น ๆ อีก 5 ราย )

 

 

 


หมายเลขบันทึก: 481045เขียนเมื่อ 5 มีนาคม 2012 13:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 08:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
  • ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอค่ะ

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ Ico48

สรุป ครู ศรช. จะได้รับเงินเดือน เท่าไหร่ คับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท