Infographics ภูมิปัญญาท้องถิ่นอุทัยธานี 2


Infographics , ภูมิปัญญาท้องถิ่น , Concept Map

 

Infographics        

      Infographics มาจากคำว่า Information+graphics Infographics หมายถึงการนำข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ ความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้นำเสนอเข้ามาช่วยขยายความเข้าใจ

         การออกแบบ Infographics เป็นการข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กราฟิกมาช่วยในการออกแบบ อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ และผังกราฟิก ฯลฯ

         เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนวิชา ง 43202 และ ง 40204 คอมพิวเตอร์ ส่งภาพ Infographics ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ที่จัดทำโครงงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ค่ะ เช่น

Infographics วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)

 

วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) เดิมชื่อ วัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมน้ำสะแกกรัง สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ ภายในวัดอุโปสถารามยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในสมัยโบราณ มีพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ มีการทำบุญตักบาตร มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ชัดเจน และยังมีสิ่งของที่น่าชม น่าสนใจ อีกมากมาย

 

คำสำคัญ (Tags): #graphics#Infographics#information#wisdom
หมายเลขบันทึก: 480871เขียนเมื่อ 3 มีนาคม 2012 14:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 02:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (33)
นายมังกร ควัฒน์กุล

นายมังกร ควัฒน์กุล ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6 ส่งงาน Infographics เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ ครับ ยาหอมตราทับทิม ขนานแท้ ดั้งเดิมหมอวิรัติ ยาลมจีน ของดีเมืองอุทัย

น.ส.วารินทร์รัตน์ เกษศิลป์

กรวยอุปัชฌาย์ เป็นเครื่องสักการะพระอุปัชฌาย์จารย์เมื่อจะขออุปสมบทในพิธีบรรพชาอุปสมบท สืบทอดการประดิษฐ์มาตั้งเเต่บรรพบุรุษ อาศัยฝีมือที่ละเอียดลออ ความชำนาญ เเละประสบการณ์ ผลงานของ น.ส.วารินทร์รัตน์ เกษศิลป์ ม.6/7

นางสาวอังคณา ดิษเจริญ

นางสาวอังคณา ดิษเจริญ ชั้นม.6/1 เลขที่ 42 ส่งงาน Infographics เรื่องวิถีชีวิตชุมชนเขาสะแกกรัง เป็นการกล่าวถึงวิถีชีวิตความเกี่ยวข้องระหว่างคนอุทัยกับเขาสะแกกรังที่มีความสัมพันธ์มาอย่างช้านาน รวมถึงกล่าวเกี่ยวกับประวัติวัดสังกัสรัตนคีรี ประวัติเขาสะแกกรัง ประวัติพระมหาชนก และประเพณีตักบาตรเทโว เป็นต้น

นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว

นายศุภสิทธิ์ ศรีเฉลียว ชั้น ม.6/1 เลขที่ 8 ส่งงาน Infographics เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนเขาสะแกกรัง ครับ

วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอุทัย ณ เขาสะแกกรัง เป็นถิ่นกำเนิดของอารยธรรมของ จ.อุทัยธานี อีกทั้งประวัติความเป็นมา

ของวัดสังกัสรัตนคีรี และ พระมหาชนกต้นราชวงศ์จักรี พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธาน๊

"วิถีชีวิตชุมชนเขาสะแกกรัง" !!!! ^^

นางสาววริศรา กางกรณ์

นางสาววริศรา กางกรณ์ ชั้นม.6/1 เลขที่ 32 ส่งงาน Infographics เรื่องวิถีชีวิตชุมชนเขาสะแกกรัง เขาสะแกกรังนั้นเป็นสถานที่ที่สำคัญของชาวจังหวัดอุทัยธานี ได้กล่าวถึงประวัติของเขาสะแกกรัง ประวัติวัดสังกัสรัตนคีรี งานประเพณีตักบาตรเทโว เป็นต้น

นางสาวจารุวรรณ รักพงษ์

นางสาวจารุวรรณ รักพงษ์ ชั้นม.6/1 เลขที่ 14 ส่งงาน Infographics เรื่องขนมข้าวโปง ขนมข้าวโปงเป็นขนมโบราณ ซึ่งเป็นการสืบทอดภูิมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งต้องใช้ความประณีตในการทำ และความอดทนในการปั้นขนมข้าวโปง เพื่อให้ดูน่ารับประทาน

นางสาวศศิมา หรือสมบูรณ์

นางสาวศศิมา หรือสมบูรณ์ ชั้นม.6/1 เลขที่ 35 ส่งงาน Infographics เรื่องขนมข้าวโปง ขนมข้าวโปง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยได้รับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่างๆมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เเป็นสิ่งที่เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำ ที่กลมกลืน พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม

นางสาวอักษิภรณ์ ศรีแตง

นางสาวอักษิภรณ์ ศรีแตง ชั้นม.6/1 เลขที่ 41 ส่งงาน Infographics เรื่องขนมข้าวโปง ขนมข้าวโปง เป็นการส่งเสริมการขายสินค้าซึ่งกันและกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้รับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่างๆมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยต้องอาศัยความประณีตในการทำ เพื่อให้ขนมข้าวโปงปั้นออกมาดูสวยและน่ารับประทาน

นักเรียน ก่อนส่งภาพขึ้น gotoknow ย่อภาพประมาณ 1500 pixels ค่ะ เดี๋ยว error ถ้าเข้าบล็อกไม่ได้ครูจะเพิ่มบันทึกใหม่ค่ะ

นางสาวนภัสสร งามขำ

นางสาวนภัสสร งามขำ ชั้นม.6/1 เลขที่ 22 ส่งงาน Infographics เรื่องวิถีชีวิตชุมชนเขาสะแกกรัง ซึ่งเขาสะแกกรังแห่งนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยู่คู่กับชาวอุทัยธานี มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งได่กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาการใช้ชีวิตของคนบริเวณดังกล่าว รวมถึงประเพณีที่คนทั่วไปต่างรู้จักคือประเพณีตักบาตรเทโวนั่นเอง

นางสาวเนตรปรียา นาคงาม

นางสาวเนตรปรียา นาคงาม ชั้นม.6/1 เลขที่ 45 ส่งงาน Infographics เรื่องวัดอุโบสถาราม (วัดโบสถ์) เดิมชื่อ วัดโบสถ์มโนรมย์ ชาวบ้านเรียกว่าวัดโบสถ์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่ริมน้ำสะแกกรัง สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น นอกจากนี้ ภายในวัดอุโปสถารามยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในสมัยโบราณ มีพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ มีการทำบุญตักบาตร มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ชัดเจน และยังมีสิ่งของที่น่าชม น่าสนใจ อีกมากมาย

 

สุวัฒณี อยู่วัฒนา

นางสาวสุวัฒณี อยู่วัฒนา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 39 ส่งงาน Infographics เรื่องขนมข้าวโปง ขนมข้าวโปง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยได้รับเอาวัฒนธรรมด้านอาหารของชาติต่างๆมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น เเป็นสิ่งที่เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำ ที่กลมกลืน พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ สีสัน ความสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันนี้ขนมข้าวโปงสามารถหารับประทานได้ยาก จึงสมควรที่จะได้รับการสืบทอดต่อไป

เพ็ญพิชชา ปานเปรม

นางสาวเพ็ญพิชชา ปานเปรม ชั้น ม.6/1 เลขที่ 28 ส่งงาน Infographics เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนชาวแพ...วิถีชีวิตชาวแพในแม่น้ำสะแกกรัง นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนอุทัยธานี ชุมชนชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง ในเขตจังหวัดอุทัยธานีนับเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่หาได้ยากมากแล้วในโลกยุคปัจจุบัน ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ถ้าใครมีโอกาสมาล่องเรือสัมผัสบรรยากาศในแม่น้ำสะแกกรังแห่งนี้ จะต้องหลงรักวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขอย่างพอเพียงของชาวแพอย่างแน่นอน...

จารุวรรณ วรวิทยธาดา

นางสาว จารุวรรณ วรวิทยธาดา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 13 ส่งงาน Infographics เรื่อง.. 'บ้านวาดรูป' ตรอกโรงยา

'บ้านวาดรูป' ตรอกโรงยา ร้านเล็กๆแต่อุดมการณ์ยิ่งใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนชาวจังหวัดอุทัยธานีได้รู้จักกับศิลปะที่แท้จริง สืบทอดการวาดภาพโดยใช้จินตนาการณ์สือออกมาอย่างสร้างสรรค์ ผ่านดินสอที่ขีดเขียนออกมาอย่างบรรจง โดยผู้ให้ประสบการณ์และความรู้ต่างๆด้วยตนเองคือ คุณลุงพรชัย สืบวงษ์เหรียญ เจ้าของร้าน โดยร้านนั้นตั้งอยู่ ณ ถนนคนเดินตรอกโรงยา ถนนเล็กๆที่รวบรวมภูมิปัญญาต่างๆเอาไว้อย่างมากมาย

นาย ชยบดี สิทธิธัญกิจ

"ผัดไทยป้าแก้ว" เป็นร้านผัดไทยเลื่องชื่อในอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากเขาใช้วัตถุดิบการทำที่ดีและสะอาด บวกกับสูตรที่ทำให้เส้นหอมและนุ่มน่ารับประทาน กับเครื่องปรุงที่ปรุงได้อย่างลงตัว มีบริการที่ดี น้ำดื่มฟรีบริการด้วยตนเอง ผัดไทยป้าแก้วเปิดขายตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00

ชุติมา รักกิจการพูล

นางสาวชุติมา รักกิจการพูล ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21 ส่งงาน Infographics เรื่อง.. 'บ้านวาดรูป' ตรอกโรงยา

"บ้านวาดรูป" ตั้งอยู่ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยา เป็นร้านเล็กๆแห่งหนึ่ง ที่อุดมกาณ์ยิ่งใหญ่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนของจังหวัดอุทัยธานี ได้รู้จักกับศิลปะที่แท้จริงโดยผู้ให้ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆ คือ คุณลุง พรชัย สืบวงษ์เหรียญ เจ้าของร้านแห่งนี้นั้นเอง และบรรยากาศภายในร้านแห่งนี้ยังรวบรวมผลงานต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นผลงานของคุณลุงเอง และของลูกศิษย์ของคุณลุงอีกด้วย ซึ่งได้จัดเป็นนิทรรศการขนาดย่อมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการวาดรูป ในความอัธยาศัยดีของคุณลุงนั้น ทำให้มีผู้ที่มาเยี่ยมชมนั้นมากมายเลยทีเดียว

นางสาวชนิษฐา  มีทรัพย์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20 ส่งงาน Infographics เรื่อง ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา

ถนนคนเดินเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานี  ที่ชาวชุมชนและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นทุกๆวันเสาร์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

"ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา"

 

สุชานรี มหาชัยวงษ์

นางสาวสุชานรี มหาชัยวงษ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 37 ส่งงาน Infographics เรื่อง.. 'บ้านวาดรูป' ตรอกโรงยา

"บ้านวาดรูป" ตรอกโรงยา สถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ และศิลปะ ร้านเล็กๆ ที่แฝงไปด้วยจินตนาการผ่านปลายพู่กันจรดลงบน

กระดาษสีขาว สื่ออารมณ์ และความรู้สึกออกมาเป็นภาพเขียน โดยผู้ถ่ายทอด คือ คุณลุงพรชัย สืบวงษ์เหรียญ

ทุกวันที่ "บ้านวาดรูป" แห่งนี้จะแน่นไปด้วยเหล่าเด็กๆ ที่สนใจเกี่ยวกับศิลปะมากมาย

นางสาวชนิษฐา มีทรัพย์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20 ส่งงาน Infographics เรื่อง ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา

ถนนคนเดินเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานี ที่ชาวชุมชนและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นทุกๆวันเสาร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

"ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา"

นายอภิวัฒน์ กันสาตร์ ม.6/1 เลขที่ 9

ก๋วยจั๊บเจ๊งึ้ง ก๋วยจั๊บสูตรดังเดิมของ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ที่เปิดกิจการมานานร่วม 10 ปี

นายพงศธร เพ็งพะยม

วัดจันทาราม(ท่าซุง) เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่ง ของจังหวัดเพราะวัดแห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ปฏิบัติธรรมของบรรดานักท่องเที่ยว          ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้พ้นจากความทุกข์ มีสถานที่สำคัญอยู่หลายแห่งในวัดแห่งนี้อาทิเช่น ปราสาททองคำ วิหารแก้วร้อยเมตร โบสถ์เก่า หอไตรกลางน้ำ และตึกรับแขกที่มีสิ่งของวัตถุมงคล หนังสือธรรมะไว้ให้เช่าบูชากันอีกด้วย

วัชรวิทย์ พ่วงดี

นายวัชรวิทย์ พ่วงดี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 7 ส่งงาน Infographics เรื่อง.. 'บ้านวาดรูป' ตรอกโรงยา

ในตรอกเล็กๆ ที่ชื่อว่าตรอกโรงยา ยังมีร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่หนาแน่นไปด้วยอุดมการณ์ที่พร้อมจะสืบสาน และถ่ายทอดความสามารถทางด้านศิลปะ การวาดภาพ ศาสตร์ และศิลป์ต่างๆที่สามารถจะถ่ายทอดได้ มีชื่อร้านว่า "บ้านวาดรูป" โดยผู้ถ่ายทอดคือ

คุณลุงพรชัย สืบวงษ์เหรียญ

จารุวรรณ แย้มทิพย์

นางสาวจารุวรรณ  แย้มทิพย์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12 ส่งงาน Infographics เรื่อง ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา

ถนนคนเดินเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานี  ที่ชาวชุมชนและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นทุกๆวันเสาร์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

 

 

นางสาวปานทิพย์ ยิ้มณรงค์

นางสาวปานทิพย์  ยิ้มณรงค์ ม.6/1 เลขที่ 25งาน Infographics  เรื่อง ก๋วยจั๊บเจ๊งึ้ง

ก๋วยจั๊บของเจ๊งึ้ง เป็นก๋วยจั๊บร้านดั่งเดิมของอำเภอทัพทัน ที่ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก จนถึง ปัจจุบันซึ่ง เจ๊งึ้ง นาง นฤมล กสิการ เจ้าของร้าน ได้เปิดกิจการ มานานกว่า 10 ปีเเล้ว

จารุวรรณ แย้มทิพย์

นางสาวจารุวรรณ  แย้มทิพย์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12 ส่งงาน Infographics เรื่อง ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา

ถนนคนเดินเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานี  ที่ชาวชุมชนและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นทุกๆวันเสาร์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

 

 

นายจีระศักดิ์ วงษ์นาค

วัดจันทารามนับว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานประมาณพ.ศ.2300 เดิมมีนามว่าวัดท่าซุง เพราะมีท่าน้ำเป็นที่ขนซุงลงแม่น้ำสะแกกรังมาแต่เดิม ต่อมาวัดนี้ทรุดโทรมลงมาก จนกลายสภาพเป็นวัดร้างไป และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ได้รับพระราชทานวิสูคามสีมา หลังวันที่ 21 มี.ค. 2520 ต่อมามีการสร้างอาคารต่างๆมากมาย ซึ่งสร้างโดย พระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียง ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถแล้วยังมาศาลาอยู่หลายหลังสำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกสมาธิและที่พักให้อีกด้วย

นางสาวพรรณมญช์ ทิพจุฑา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 24 ส่งงาน Infographics เรื่อง ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา ถนนคนเดินเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานี ที่ชาวชุมชนและทางมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมถนนคนเดินขึ้นทุกๆวันเสาร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี "ถนนคนเดิน...ตรอกโรงยา"

นางสาวชนิภา จันทรานุสรณ์

นางสาว ชนิภา จันทรานุสรณ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19 ส่งงาน Infographics เรื่อง.. แคปซูลเลือดจระเข้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันเพราะในยุคนี้การพัฒนาเทคโนโลยีมีความพัฒนาเจริญเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยโบราณไป คณะผู้จัดทำจึงต้องการสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง “การทำแคปซูลเลือดจระเข้” ซึ่งใครก็คิดว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้าย แต่ในทางกลับกันจระเข้กลับมีประโยชน์มากมาย หนังก็นำมาทำเป็นกระเป๋า เนื้อก็นำมาบริโภค ส่วนเลือกจระเข้ก็สามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคบางประเภทได้ เนโรคเบาหวานโรคมะเร็ง เป็นต้น

นางสาวชนิภา จันทรานุสรณ์

นางสาว ชนิภา จันทรานุสรณ์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 19 ส่งงาน Infographics เรื่อง.. แคปซูลเลือดจระเข้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบันเพราะในยุคนี้การพัฒนาเทคโนโลยีมีความพัฒนาเจริญเป็นอย่างมากทำให้ผู้คนลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นในสมัยโบราณไป คณะผู้จัดทำจึงต้องการสืบสวนภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง “การทำแคปซูลเลือดจระเข้” ซึ่งใครก็คิดว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้าย แต่ในทางกลับกันจระเข้กลับมีประโยชน์มากมาย หนังก็นำมาทำเป็นกระเป๋า เนื้อก็นำมาบริโภค ส่วนเลือกจระเข้ก็สามารถนำมาทำเป็นยารักษาโรคบางประเภทได้ เนโรคเบาหวานโรคมะเร็ง เป็นต้น

นางสาวปรางทิพย์ พะนอจันทร์

นางสาวปรางทิพย์ พะนอจันทร์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23 ส่งงาน Infographics เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ

ยาหอมหมอวิรัติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมอวิรัติได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรจากประเทศจีน และประสบความสำเร็จมากจนได้ชื่อว่า "หมอแมะ" ได้รักษาผู้คนมากมายจนสามารถคิดค้นสูตรยาหอม เป็นของตัวเองได้ และสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูก


นางสาวปรางทิพย์ พะนอจันทร์

นางสาวปรางทิพย์ พะนอจันทร์ชั้น ม.6/1 เลขที่ 23 ส่งงาน Infographics เรื่อง ยาหอมหมอวิรัติ

ยาหอมหมอวิรัติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งหมอวิรัติได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรจากประเทศจีน และประสบความสำเร็จมากจนได้ชื่อว่า "หมอแมะ" ได้รักษาผู้คนมากมายจนสามารถคิดค้นสูตรยาหอม เป็นของตัวเองได้ และสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูก

นางสาวฉัตรแก้ว สุคโต

นางสาวฉัตรแก้ว สุคโต ชั้นม.6/1 เลขที่ 17 ส่งงาน Infographics เรื่องยาหอมหมอวิรัติ ยาหอมตราทับทิม ของดีเมืองอุทัย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่จังหวัดอุทัยธานีมานาน ดังสโลแกนที่ว่า "ยาหอมตราทับทิม ขนานแท้ ดั่งเดิม หมอวิรัติ ยาลมจีน ของดีเมืองอุทัยฯ" ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่างๆมากมาย อาทิเช่น ช่วยแก้ลม จุกเสียด หน้ามืด ตาลาย เวียนศีรษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน

นางสาวฉัตรแก้ว สุคโต

นางสาวฉัตรแก้ว สุคโต ชั้นม.6/1 เลขที่ 17 ส่งงาน Infographics เรื่องยาหอมหมอวิรัติ ยาหอมตราทับทิม ของดีเมืองอุทัย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่คู่จังหวัดอุทัยธานีมานาน ดังสโลแกนที่ว่า "ยาหอมตราทับทิม ขนานแท้ ดั่งเดิม หมอวิรัติ ยาลมจีน ของดีเมืองอุทัยฯ" ซึ่งมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่างๆมากมาย อาทิเช่น ช่วยแก้ลม จุกเสียด หน้ามืด ตาลาย เวียนศีรษะ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี