เมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกกับชาว gotoknow รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้มีการเข้ามาร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆสมาชิกทั้งหลาย