ผมพูดถึงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจำเดือนว่ามีอย่างน้อยสองการศึกษาใหญ่ๆที่พูดถึงเรื่องนี้ แต่ปรากฏว่าผลขัดแย้งกัน

ใครสนใจจะไปอ่านใน blog ตาม link นี้ได้นะครับ http://gotoknow.org/blog/learningsociety/48060

ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการใช้ฮอร์โมนโดยตรง เพราะไม่ใช่ผู้เชียวชาญ แต่พูดถึงเรื่อง critical appraisal ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำ R2R