เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา  ครูอ้อยกับเพื่อนครูเดินทางไปเข้ารับการอบรมที่ สถาบันพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน จ. นครปฐม

ครูอ้อยและเพื่อนครูเดินทางถึงที่หมายและเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว  ยังมีเวลาอีกมากก่อนจะถึงเวลารายงานตัวเข้ารับการอบรม  จึงร่วมใจกันไปทัศนศึกษาวัดไร่ขิง  พร้อมกับนมัสการพระที่โบสถ์แห่งนี้ด้วย

ครูเมตตา  ท่านเคยมาที่นี่แล้ว  ท่านพาเพื่อนๆรวมทั้งครูอ้อยเสี่ยงทาย  ยกช้างที่ทำด้วยทองเหลือง  ด้วยการเสี่ยงทายตามความเชื่อของแต่ละบุคคล

ครูอ้อยมองดูเพื่อนครูแต่ละท่าน  กราบพระ  นั่งอธิษฐานข้างๆช้างน้อยตัวนั้น  เมื่อเสร็จจากการอธิษฐานแล้ว  ก็ใช้นิ้วนางของมือข้างที่ถนัด  ยกหูหิ้วที่หลังช้างขึ้นมา  ทุกท่านยกช้างได้หมดทุกคนเลย

ข้ออธิษฐาน มี 2 ข้อคือ

1.  ถ้าประสบความสำเร็จ  ขอให้ยกช้างขึ้น  ด้วยนิ้วนางข้างที่ถนัด

2.  อธิษฐานเรื่องเดิม  ถ้าประสบความสำเร็จ  ให้ยกช้างไม่ขึ้น

ครูเมตตาหันมาเห็นครูอ้อยนั่งมองดูด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือ  แต่ไม่ได้พูดอะไร  ครูเมตตาบอกว่า  ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะ  เพราะขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

ครูอ้อยจึงต้องพิสูจน์  ซึ่งการพิสูจน์ ก็ไม่ได้เสียเงิน  หรือเสียหายอะไร

ครูอ้อยจึงตัดสินใจ  นั่งพับเพียบ(คุกเข่าไม่ได้ข้อเท้ายังเจ็บอยู่)  ประณมมือ  อธิษฐานว่า........................

แล้วก็ยกช้างขึ้น  เบาหวิวเชียว  ครูอ้อยยิ้ม  ครูเมตตาและเพื่อนทุกคนยิ้ม

ครั้งที่ 2 ครูอ้อยอธิษฐานอีก  และยกช้างตัวเดิมอีก  ยกไม่ขึ้นค่ะ  ยกจนเจ็บนิ้วมือเลยก็ยกไม่ขึ้นค่ะ

เป็นเรื่องจริง  ที่ครูอ้อยพิสูจน์แล้วค่ะ

ว่างๆก็ขับรถไปลองเสี่ยงทายแบบครูอ้อยนะคะ

หลังจากสี่ยงทายเสร็จแล้ว  ครูอ้อยมีกำลังใจ  เข้ารับการอบรมด้วยอารมณ์เบิกบาน  อ่านหนังสือก่อนนอนด้วยความสุข

ท่านผู้อ่านลองทายดูซิคะว่า  ครูอ้อยอธิษฐานว่าอย่างไร