ตามดมตามชมงานสิ่งแวดล้อม และความภูมิใจการซ่อมบำรุงแอร์ โคงการเบิกง่าย-จ่ายไวใส่ใจบริการ

วินัยอยากลดค่าใช้จ่าย ม่วนอยากเปลี่ยนมอเตอร์เป็น ประมวลอยากมีความรู้มากขึ้น

คุณดิเรกได้ส่งผลการดำเนินงานของงานสิ่งแวดล้อมที่พวกเราสามารถสัมผัสได้     ทั้งโครงการ EM     การเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝน   การล้างเครื่องปรับอากาศ   การจราจรและการย้ายสุนัข ที่ต้องรับทั้งเสียงบ่นและเสียงชมรวมทั้งต้องไปออกทีวีแทนดิฉัน ขอบคุณทุกๆท่านในกลุ่มงานค่ะ    ในปี50 แฟนๆขอให้คุณดิเรกทำโครงการที่อยู่ในใจก็เสนอมาได้ค่ะ ขอนำความภูมิใจของผู้ทำงานมาให้ชมค่ะ

ทีมที่ 1

 1.  นายวินัย  ปรมาพันธ์
 2. นายประมวล  มันปาฏิ
 3. นายม่วน  วงษ์คำจันทร์

จากงานสิ่งแวดล้อมฯ   รับผิดชอบ  1.อาคาร OPD 2.อาคาอำนวยการ 3.อาคาร 3 4.อาคาร 1 5.อาคาร  รวมจำนวน 214 เครื่อง สามารถประหยัดได้ 385,200 บาท

 

ทีมที่ 2

 1. นายสุรชัย  แสนปุตะวงษ์
 2. นายนิพนธ์  โปร่งมณี

จากงานซ่อมบำรุงทั่วไป  รับผิดชอบ 1.อาคาร3  2. อาคาร1  จำนวน 101 เครื่อง  ประหยัดได้ 181,800 บาท

ทีมที่ 3

 1. นายฉลวย  คำสาลี
 2. นายประทิน  ดวงทวี

จากงานซ่อมบำรุงทั่วไป  รับผิดชอบ  1.อาคาร4  2.คลังพัสดุ  3.โภชนาการ  4.ร้านค้า  5.ยานพาหนะ  6.ซักฟอก  รวมจำนวน 75 เครื่อง  สามารถประหยัดได้ 135,000 บาท

ทีมที่ 4

 1. นายอภิชัย  ยิ้มเรือง
 2. นายชิดชนก  วีรงค์เสนีย์

จากงานซ่อมบำรุงทั่วไป  รับผิดชอบ   1.อากคาร 8   จำนวน 85 เครื่อง  สามารถประหยัดได้ 153,000 บาท

      จากผลการดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศทั้งหมด จำนวน 475 เครื่อง  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบริษัทได้เป็นจำนวน 855,000 บาท / ปี (ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ 150 บาท / เครื่อง / เดือน)

     นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถระบายความร้อนได้ดี  ทำให้ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่ม  หากไม่ทำการล้างเครื่องปรับอากาศจะใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20%  จำนวน 475 เครื่อง  คิดเป็นหน่วยค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท/ปี

 

ความภูมิใจ "การซ่อมบำรุงแอร์"

นายวินัย  ปรมาพันธุ์          ตำแหน่ง  ยาม

นายม่วน  วงศ์คำจันทร์      ตำแหน่ง  คนสวน

นายประมวล  มันปาฏิ        ตำแหน่ง  คนงาน

 

ความเป็นมา

     เนื่องด้วยสถาบันบำราศนราดูรถูกตัดงบประมาณลง  แนวทางในการช่วยสถาบันลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแอร์ คือ การที่จะดูแลล้างแอร์เอง

 

สาเหตุ/เหตุผลในการทำ

     นายวินัย  - คุณดิเรกกับพระเก่ง  ให้จัดทีมล้างแอร์ มีผม, อาร์ม, ประมวล, ม่วน, งานน้ำเสีย และขยะ  ทั้งหมดให้มาช่วยกัน เพื่อช่วยสถาบันประหยัด  เดือนแรกก็มาช่วยกัน  เดือนต่อๆ มา เหลือแค่  3 คน มีผม ม่วน ทำประจำ ส่วนประมวล เสร็จจากงานขยะก็จะมาช่วยกันทำ  ครั้งแรกที่ได้รับคำสั่งก็เต็มใจแต่กลัวว่าจะทำไม่ได้ มีความกดดัน คือ กลัวทำไม่ได้ดี  และมีคนแซวว่าระวังว่าจะระเบิดเหมือนที่จังหวัดชลบุรี, ระวังตกนะ, ทำเป็นจริงหรือเปล่า  พระเก่องกับอาร์ม  ก็ช่วยสอนวิธีการ  เมื่อเริ่มทำเป็นก็เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากทำให้ดียิ่งขึ้น เก่งยิ่งขึ้น

     นายม่วน  - เดิมทีผมทำ EM อยู่  พระเก่งให้ผมมาทำล้างแอร์  ผมก็เต็มใจ  เพราะอยากเรียนรู้  โดยพระเก่งกับอาร์มสอนเกี่ยวกับระบบไฟ   มีคนไม่ได้เรียนเกี่ยวกับช่างมาจะมาทำได้อย่างไร  ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะได้เรียนรู้ให้มากที่สุด

     นายประมวล  - พระเก่งหาคนที่จะมาทำเรื่องล้างแอร์  ครั้งแรกไม่มีใครอยากมา  จึงอาสามาทำ  คิดว่าน่าจะลองดู  พระเก่งกับอาร์มช่วยสอน

 

ความคาดหวัง / ฝัน

     นายวินัย  - ช่วยสถาบันลดค่าใช้จ่าย  และอยากปรับปรุงเรื่องท่อน้ำทิ้งแอร์  เพราะช่างบางคนอัดกาวตราช้างไว้ที่ท่อ  ทำให้ถอดหรือดูดน้ำออกยาก

      นายม่วน  - อยากให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจว่าที่มาทำเพราะเป็นคำสั่ง ไม่ได้เสนอก้าวมาเอง 

                       - มีความฝันว่าอยากจะเติมน้ำยาแอร์และเปลี่ยนมอเตอร์เป็น

     นายประมวล  - อยากมีความรู้เกี่ยวกับแอร์ให้มากขึ้น

แนวคิดหรือวิธีทำ

     นายวินัย  - แอร์ของสถาบันบางตัวค่อนข้างเก่าและผุ ก็จะพยายามทำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีให้นานที่สุด  โดยทำความสะอาดบอ่ยครั้งขึ้น  และเช็ดทั้งนอกและในเครื่อง

      นายม่วน  - ค่อยๆ เรียนรู้ เริ่มแรกล้างย่อยก่อน  แล้วฝึกไปเรื่อยๆ  ขณะนี้สามารถล้างใหญ่ได้แล้ว  ต่อไปจะพยายามเรียนรู้เรื่องซ่อม

     นายประมวล  - บางตึกมีแอร์เก่าพุผัง  อยากทำแอร์ที่ถอดไปเก็บไว้ ซึ่งใช้งานได้แค่ 1-2 ปี ไปใส่แทน คิดว่าน่าจะทำให้ประหยัดได้มากกว่า

                             - พัดลม  คอร์ยร้อนห้องโทรศัพท์แตก ทำให้มีเสียงดังมาก  ห้องโทรศัพท์ได้แจ้งซ่อมแล้ว  ใจคิดอยากจะนำพัดลมเก่าที่ยังใช้งานได้ดีไปใส่แทน  จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่

 

ปัญหาอุปสรรค

     นายวินัย  - ปัญหา อุปสรรคที่แก้ได้ และพอใจ เช่น ห้องตรวจ ห้องพิเศษ ถ้าทำเสียงดังก็ถูกว่า ต้องอธิบายให้ฟังว่าพวกผมมาทำก็เพื่อเป็นการประหยัดให้สถาบัน  ตอนหลังพวกพยาบาลเข้าใจก็ไม่ค่อยว่า  ส่วนห้องตรวจก็รอให้คนไข้หมดแล้ว  ค่อยเข้าทำ

      นายม่วน  - ปัญหาตรงห้องตรวจ  ห้องพิเศษ  เขาว่าเราไปทำห้องน้ำเขาเปียก พวกผมก็อธิบายว่าท่อน้ำแอร์ต้องดูดออกตรงห้องน้ำพอดี  จำเป็นต้องทำ  ขณะนี้บางห้องก็เข้าใจ  ยินยอมให้ล้างแอร์ได้  บ้างห้องกำลังทำความเข้าใจกันอยู่

     นายประมวล  - บางตึกเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าแล้ว  พอเข้าไปเจ้าหน้าที่ (พวกชุดเหลือ)  ก็มาว่าเข้ามาได้อย่างไร ใครอนุญาต

                             - บางคนก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ ไม่พอใจที่ต้องไปเลื่อนโต๊ะ หรือมีน้ำกระเด็น แต่พวกผมก็จัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน

 

สิงที่ภูมิใจ

     ทั้ง 3 คน 

 • ภูมิใจที่มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันประมาณ 6 แสนบาท
 • ภูมิใจที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน  แต่ก็ทำได้จนสำเร็จ

 

จะคิดจะฝันอะไรอีก หรือทำต่อไปให้ดีและมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเบื่อแล้ว

     ทั้ง 3 คน   จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพราะภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานล้างเครื่องปรับอาการได้สำเร็จ  และจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องปรับอากาศให้มากขึ้นต่อไป

 

สรุปผลโครงการเบิกง่าย-จ่ายไวใส่ใจบริการ

วัตถุประสงค์

     เพื่อลดระยะเวลาในการเบิก-จ่ายวัสดุ

เป้าหมาย

     สามารถให้บริการเบิก-จ่ายได้รวดเร็วไม่เกิน 2 วันทำการ  ไม่น้อยกว่า 80%

 

เดือน จำนวนครั้งที่จ่ายพัสดุ จำนวนครั้งที่จ่ายทันตามกำหนด คิดเป็นร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเวลาการเบิกจ่ายวัสดุ (วัน)

หมายเหตุ
ต.ค. 48 130 125 96.15 1.34 ใบเบิกพัสดุ 1 แผ่น = จ่าย 1  ครั้ง
พ.ย. 48 170 161 94.71 1.26
ธ.ค. 48 132 127 96.21 1.13
ม.ค. 49 190 161 84.74 1.45
ก.พ.49 145 136 93.79 1.26
มี.ค. 49 124 114 91.94 1.53
เม.ย. 49 124 114 91.06 1.50
พ.ค. 49 123 112 91.06 1.50
มิ.ย. 49 129 125 96.90 1.28
รวม 1,312 1,205 91.84 เฉลี่ย 1.35 วัน

 

สรุป  อัตราการเบิกจ่ายวัสดุจากเดือน ตุลาคม 48 - มิถุนายน 49 (รวม 9 เดือน) มีการเบิกจ่ายวัสดุ 1,312 ครั้ง สามารถเลิกจ่ายวัสดุได้ทันตามกำหนด 1,205 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.84 และมีค่าเฉลี่ยการใช้เวลาเบิก-จ่ายวัสดุ 1.35 วัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#งานสิ่งแวดล้อม#โครงการตามดมตามชม

หมายเลขบันทึก: 48048, เขียน: 03 Sep 2006 @ 21:45 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
ขอให้เรียนรู้และมาพัฒนาให้เก่งๆ นะครับ
ห้องยาทุกคน (เครื่อง) รอทุกท่านอยู่ครับ
IP: xxx.120.99.236
เขียนเมื่อ 

ขอชื่อชมกับความพยายามของทีมล้างAIR นะครับ แต่ AIRเก่าถ้าหมดสภาพจริงๆอย่าซ่อมใช้เลยครับเพราะประสิทธิภาพลดลงแล้วกินกระแสไฟเปล่าๆเอาเงินค่าไฟไปซื้อ AIRใหม่ได้เลยครับ ค่อยๆพิจารณาไปถ้างบน้อย เรื่องประสิทธิภาพนี่มีวิธีคำนวณหา KW/TON นะครับพอหาตำราอ่านดูได้

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.166
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณในคำแนะนำค่ะ
นัท
IP: xxx.128.44.253
เขียนเมื่อ 

ซ่อมแอร์ล้างแอร์ยิ่งทำยิ่งเก่งครับ

ขอบคุณ คุณนัทค่ะ