ตามดมตามชมงานธุรการและงานเจ้าหน้าที่

ระบบงานสารบรรณอิเล็คโทรนิคและการพัฒนาการทำหนังสือรับรองเงินเดือน

ดิฉันได้รับรายงานโครงการที่งานธุรการได้พัฒนาและงานการเจ้าหน้าที่ได้ลดเวลาการทำหนังสือรับรองเงินเดือนแล้วจึงขอเอารายละเอียดของโครงการมาให้ชาวบำราศได้ทราบค่ะ     ต้องขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง     ในปี 50ใครมีข้อเสนอดิฉันจะเป็นสื่อให้ค่ะเพื่อเราจะได้ก้าวไปพร้อมๆกัน

  สรุปผลโครงการหนังสือรับรองของ งานการเจ้าหน้าที่

     งานการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2549

สรุปผลการปฏิบัติงานของงานธุรการสถาบัน

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2549  เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 สถาบันบำราศนราดูร  กลุ่มงานอำนวยการ

งานธุรการสถาบัน

เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์

(อาจมีได้ >1 กิจกรรม)

กิจกรรม

ผลผลิตหรือ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค

1. พัฒนางานสารบรรณ โดยใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

1. ลงรับหนังสือทั้งภายในและภายนอกทันทีที่ได้รับเรื่องลงในระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

2. ออกเลขที่หนังสือส่งลงในระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์  

1.  ลดระยะเวลาการค้นหาหนังสือไม่เกิน 5 นาทีต่อเรื่อง      

2.  ผู้รับบริการพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

-

นส.รวีนันท์

นส.อุทัย

นางพิมพ์ใจ

1. การลงรับหรือออกเลขที่หนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สามารถทำได้รวดเร็วกว่าการลงรับด้วยสมุด

2. ค้นหาหนังสือไม่เกิน 5 นาทีต่อเรื่อง

3. ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีที่ลงรับเรื่อง  

4. ลดขั้นตอนการลงรับในสมุดแจ้งเวียน

5. ลดปริมาณการใช้กระดาษและวัสดุสำนักงาน

บางครั้งไม่สามารถเข้าระบบได้เนื่องจากระบบของกรมฯ ขัดข้อง

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ       

  • ส่งแบบสอบถาม  500  ฉบับ     ตอบรับ  381  ฉบับ       =   76.2 %       
  • ความพึงพอใจระดับดีมาก                                         =    39.41 %       
  •  ความพึงพอใจระดับดี                                             =    57.95 %

รวม    =    97.36 %

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#ธุรการ#การเจ้าหน้าที่

หมายเลขบันทึก: 48041, เขียน: 03 Sep 2006 @ 21:15 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 09:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)