ในวันที่ 2 ของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R  หลังจากมีการนำเสนอข้อคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ แล้ว อ.สมศักดิ์ เปิดโอกาสให้ คุณกะปุ๋ม สาวกแห่ง gotoknow อธิบายเกี่ยวกับ gotoknow พร้อมทั้งเสนอตัวที่จะช่วยเป็นผู้จัดการ cop r2r บนเวทีเสมือนแห่งนี้  ลีลามากความสามารถอย่างน่าทึ่งของคุณกะปุ๋ม  (ซึ่งเห็นตั้งแต่วันแรกในฐานะคุณลิขิต และในฐานะวิทยากรกระบวนการ AAR) ทำเอาอาจารย์อัครินทร์ ผู้จัดการ R2R ศิริราช ออกปากถามต่อหน้าต่อ (หลาย) ตาว่า ยังเป็นโสดหรือเปล่า!!

สุดท้ายของการประชุม ตามธรรมเนียมไปแล้วก็คือการทำ AAR (after action review)  AAR ของตนเองเป็นดังนี้ค่ะ

เป้าหมายในการมาประชุมครั้งนี้
เพื่อแลกเรียนรู้วิธีการทำ R2R กับที่อื่นๆ
เพื่อพา อ.พรพรต ในฐานะคุณอำนวย มาหาประสบการณ์ เพื่อไปเริ่มงาน R2R ที่ภาควิชา

สิ่งที่ได้เกินคาด
เป้าหมายที่คาดไว้ทั้งสองข้อข้างต้น ก็บรรลุ (วัตถุประสงค์ 2 นั้น อ.พรพรตบอกว่า คิดไว้ในหัวเรียบร้อยแล้ว)

ที่ได้เกิดคาด และก่อให้เกิดความประทับใจหลายอย่างคือ

  • ได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้ใหญ่แบบอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์   อาจารย์ปรีดา มาลาสิทธิ์  และ อาจารย์ประเวศ วะสี
  • ได้รับรู้ และสัมผัสได้ถึงพลังของทีม R2R จากศิริราช ทั้งผู้จัดการโครงการ อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์  cluster facilitatoอ.นพ. ชนินทร์ ล่ำซำ และ คุณกิจอีกหลายคน
  • ได้สัมผัสถึงใจ ที่มีให้เต็มร้อยของทีมคุณอำนวย และ คุณกิจจากรพ.ยโสธร
  • ได้พบปะกับ blogger นักคิด Dr. Ka-Poom  รู้สึกคุ้นเคยเหมือนรู้จักมักคุ้นกันมานาน ทั้งที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก  คงเป็นเพราะ Gotoknow แห่งนี้ ที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆ แบบนี้
  • ทำให้ อ.พรพรต ทีมงานคนสำคัญของภาคพยา-ธิ ได้สัมผัสกับการประชุมรูปแบบ KM แบบนี้ ซึ่งจะมีส่วนเผยแพร่ แนวทาง KM ในกิจกรรมวิจัย นอกจากที่ทำอยู่ในกิจกรรมพัฒนางาน  

สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด
อาจจะได้รายละเอียดวิธีการดำเนินงานโครงการ R2R จากศิริราชน้อยไปหน่อย อาจเพราะเวลามีจำกัด

จะกลับไปทำอะไร 
ก็มาผลักดันงาน R2R ให้เป็นรูปธรรม และ เกิดผลสำเร็จ


บันทึกนี้ เป็นบันทึกสุดท้ายในรายงานครั้งนี้ ขอแถมท้ายด้วยข้อคิดจาก อ.ธาดา  เก็บจาก AAR ของอาจารย์

ทุกคนใน cop มีเสียงเท่ากัน มีความสำคัญเท่ากัน
บางครั้งเราพึ่งคำต่างๆ มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็น HA, R2R สิ่งที่เราต้องการคือ “การพัฒนา”
อย่าไปแข่งกับใคร  แข่งกับตัวเองให้มากที่สุด