- ถ้าขาดนมเปรี้ยว ให้ใช้น้ำมะนาวผสมในนมสด จะใช้แทนนมเปรี้ยวได้อย่างดี

- ถ้าไม่มีแป้งสาลี ใช้แป้งข้าวเหนียว 1 ส่วน แป้งข้าวจ้าว 2 ส่วน แป้งสิงคโปร์ 1 ส่วน