ถ้าจะเก็บแซนด์วิชที่ทำแล้วให้นุ่ม ให้ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำ บิดพอหมาดห่อไว้ หรือใช้กระดาษที่อาบขี้ผึ้งห่อ