หญ้าฝรั่น มีลักษณะเหมือนเส้นยาสูบ กลิ่นฉุนๆ มีสีแดงเลือดหมู่ แต่พอแช่น้ำจะออกสีเหลือง