ถ้าใส่น้ำสับปะรดลงไปในเนื้อ หมักไว้ 1 / 2 ชั่วโมง จะทำให้เนื้อนุ่มขึ้น เพราะกรดในสับปะรดจะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเยื่อพังผืดของเนื้อให้อ่อนตัว และยุ่ย